Skip to main content

Accessibility controls

Contrast
Select language
Main content area

Canllaw i ddioddefwyr - Beth sy’n digwydd pan fydd achos yn dod i sylw Gwasanaeth Erlyn y Goron

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau cyfiawnder i ddioddefwyr. Mae’r canllaw hwn yn egluro beth y gallwch ei ddisgwyl gan y system cyfiawnder troseddol os byddwch yn penderfynu rhoi gwybod i’r heddlu am yr hyn sydd wedi digwydd.

Os oes angen help arnoch mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Nodyn am dermau 

Rydym wedi defnyddio'r gair 'dioddefwr' drwy'r canllaw hwn. Pan fyddwn yn siarad am droseddu yn gyffredinol, rydym yn defnyddio'r gair dioddefwr i olygu rhywun y mae trosedd wedi'i chyflawni yn ei erbyn neu pwy yw'r achwynydd mewn achos sy'n cael ei ystyried neu ei erlyn gan y CPS. Mae hyn yn gyson â'r termau a ddefnyddir mewn dogfennau eraill megis y Cod Dioddefwyr.

Pan fyddwn yn siarad am achos penodol, rydym fel arfer yn defnyddio'r geiriau 'achwynydd' neu 'witness' yn dibynnu ar y cyd-destun. Mae hyn oherwydd pan ddaw achos drwy'r broses cyfiawnder troseddol, nid yw bob amser wedi cael ei brofi bod trosedd wedi digwydd. Achwynydd yw'r term cyfreithiol am rywun sydd wedi adrodd trosedd, ond nid yw hyn wedi ei brofi yn y llys eto.

Scroll to top