Adborth a chwynion

Os hoffech ddarparu adborth neu wneud cwyn ar unrhyw agwedd o'n gwasanaeth, buasem yn hoffi clywed gennych.

Pan rydych yn dweud wrthym am brofiad da, mae'n ein helpu i adnabod arferion gorau ac yn ein hannog i wella ein gwasanaeth. Os ydych yn cael profiad gwael, gallwch wneud cwyn (os ydych wedi bod yn rhan uniongyrchol o'r mater rydych yn cwyno am). Os nad oeddech yn rhan uniongyrchol o'r mater yr ydych yn dymuno cwyno am, gallwch ddarparu adborth negyddol i ni. Os ydych chi am gwyno, y peth cyntaf i'w wneud yw siarad â'ch CPS lleol neu'r aelod o staff cysylltiedig. Byddant yn ceisio datrys y broblem ar unwaith. Gallwch hefyd wneud cwyn i ni yn uniongyrchol trwy gwblhau'r ffurflen ar-lein.

Os ydych yn ddioddefwr yn ceisio arfer eich hawl i wneud cais am adolygiad o benderfyniad y CPS i beidio â chyflwyno cyhuddiadau yn erbyn unigolyn a ddrwgdybir, i atal achos neu i gynnig dim tystiolaeth mewn achos, ewch i dudalen Hawl Dioddefwyr i Adolygiad.

Ydych chi eisiau rhoi adborth negyddol, neu ai cwyn ffurfiol yw hon am benderfyniad cyfreithiol (ac eithrio hawl dioddefwyr i adolygiad) neu safon gwasanaeth?

Faint o amser sydd gennyf i gwyno?

Nid ydym yn delio gyda chwynion am bethau ddigwyddodd dros chwe mis yn ôl. Os nad ydych yn fodlon gyda'n esboniad, rhaid i chi ddweud wrthym o fewn mis o'i derbyn.

Pwy sy'n gallu cwyno?

Gallwch chi wneud y gwyn, neu gallwch ofyn i rywun wneud y gwyn (yn ysgrifenedig) ar eich rhan, megis:

 • Aelod o'ch teulu neu ffrind
 • Grŵp cefnogaeth
 • Cynghorydd cyfreithiol neu weithiwr proffesiynol arall

Pwy sy'n methu gwneud cwyn?

Ni allwn ddefnyddio ffurflen gwynion y CPS i wneud cwyn:

 • Os ydych yn ddiffynnydd a'ch bod eisiau bod achos yn eich erbyn yn cael ei ollwng
 • Os ydych wedi cael eich euogfarnu o drosedd a'ch bod eisiau bod eich euogfarn yn cael ei wrthdroi

What is a complaint? Toggle accordion

We consider a complaint to be an expression of dissatisfaction about any aspect of our service by a member of the public or their representative who has been directly involved.

Complaints can be:

 • Legal - These are complaints relating to legal decisions made by the CPS
 • Service - These are complaints relating to the way in which we have conducted ourselves.
 • Mixed - These are complaints containing both legal and service issues.

Who can complain? Toggle accordion

A complaint can be made by you or on your behalf by someone you have nominated such as:

 • A family member or friend
 • A support group
 • A solicitor or other professional

If you nominate someone to complain on your behalf, you will need to give permission in writing for the person to act for you.

Who cannot make a complaint? Toggle accordion

You cannot use the CPS complaints procedure to make a complaint:

 • If you are a defendant and you want to get a case against you dropped
 • If you have been convicted of a crime and you want to appeal against your conviction and/or sentence. You should seek independent legal advice.
 • If you are a victim seeking to exercise your right to request a review of a CPS decision not to bring charges against a suspect, discontinue proceedings or offer no evidence in a case. Please go to Victims' Right to Review.

How long do I have to make a complaint? Toggle accordion

The CPS will only consider complaints received within six months of the matter complained of. Complaints received outside this period will only be considered in exceptional circumstances, for instance if you became aware of the matter complained about more than six months after it occurred.

How to complain Toggle accordion

There are several ways to complain:

Telephone

If you want to complain, the first thing to do is to talk to your local CPS Office or the member of staff involved. They will try to resolve the matter immediately. Telephone numbers of all CPS offices are available on our website.

Complete an online form

You can make a complaint through our website via the online Feedback and Complaints form, either as:

Email the relevant CPS office

Email addresses for all CPS offices are available on our website.

By post

You can a make a complaint in writing. Postal addresses for all regional CPS offices are available on our website.

The complaints process Toggle accordion

If you want to complain, the first thing to do is to contact your local CPS Office or the member of staff involved. They will try to resolve the matter immediately. If you remain dissatisfied, you may wish to make a formal complaint by writing to us.

Stage One

Complaints at Stage One will be formally recorded and managed by the local CPS office where the complaint originated. They will look into your complaint and reply within 20 working days. Where it is not possible to complete the investigation, and provide a response within that timeframe, we will write to you stating the date by which we hope to reply.

Stage Two

If you remain dissatisfied with the response received at Stage One you may escalate your complaint. This must be done within one month of our reply. Please provide details of why you remain dissatisfied. A more senior manager will review your complaint and provide a response within 20 working days. Where it is not possible to complete the investigation and provide a response within that timeframe, we will write to you providing the date by which we hope to reply.

This will be the end of the process for complaints relating to legal decisions.

Stage Three

If your complaint refers to the way in which we have conducted ourselves (a service complaint), and you remain dissatisfied following Stages One and Two, you can refer your complaint to the Independent Assessor of Complaints (IAC) for review. This must be done within one month of the Stage Two reply. The IAC operates independently from the CPS, and is responsible for reviewing complaints from members of the public in relation to the quality of the service provided by the CPS and our adherence to our published complaints procedure. Further information about the role of the IAC is available on this page (below).

Feedback Toggle accordion

We encourage feedback - both positive and negative - on our policies, procedures, services and performance. We welcome your views on your experience of dealing with us or your opinion on any aspect of our service.

How do I provide feedback?

Anyone can provide feedback to the CPS, and there is no time limit for doing so. All feedback will be acknowledged, recorded and analysed in order to identify improvements to develop our services.

Where it is possible and appropriate to do so, a response will be provided.

You can provide feedback in the following ways:

Website

You can provide feedback through our website via the online Feedback form.

Email

Email addresses for all CPS Areas are available on our website.

Post

Feedback can be provided in writing. Postal addresses for all CPS Areas are available on our website.

Telephone

Feedback can be provided by telephone. Telephone numbers of all CPS Areas are available on our website.

Independent Assessor of Complaints (IAC) Toggle accordion

The Independent Assessor of Complaints (IAC) operates independently from the CPS and is responsible for the handling and investigation of complaints from members of the public in relation to the quality of the service provided by the CPS and its adherence to its published complaints procedure.

Read more about the work of the IAC

Adborth a Chwynion trwy e-bost a phost

Gallwch chi anfon eich cwyn atom trwy e-bost neu bost. Llwythwch y ffeil isod i lawr, ei chwblhau a'i e-bost neu ei phostio i'r Ardal briodol. Mae cyfeiriadau e-bost a phost ar gyfer holl Ardaloedd y CPS ar gael yn adran 'Ynglŷn â CPS' y wefan.

Ffurflen Adborth a Chwynion - Word