Dynion drws yn cael eu dedfrydu am Affräe yng nghanol dinas Caerdydd

|News, Violent crime

Cafodd tri dyn a oedd yn gweithio mewn clwb nos yng nghanol y ddinas eu dedfrydu am affräe yn Llys y Goron Caerdydd.

Roedd Dean Flowers, 33, a David Wing, 54 oed, yn gweithio yn Coyote Ugly ar Stryd y Santes Fair, roedd yna ddigwyddiad gyda rhai cwsmeriaid, a wnaeth arwain at y dynion drws yn eu danfon allan o adeilad yn Lôn Great Western.

Yn ystod y gwrthdaro treisgar, fe wnaeth y ddau daro nifer o bobl, ac fe wnaethon barhau i wneud hynny tra oeddent y tu allan, hyd yn oed pan oedd un dyn ar y ddaear.

Roeddent yn honni eu bod yn gweithredu'n rhesymol, fodd bynnag, ffeindiodd rheithgor bod gweithredoedd y dynion yn anghyfreithlon ac eu bod yn euog o drosedd cyfreithiol.

Plediodd Aled James, 27, yn euog i affräe mewn gwrandawiad cynharach.

Dywedodd Huw Rogers o'r CPS: “Mae safleoedd trwyddedig yn cyflogi staff diogelwch i gadw cwsmeriaid yn ddiogel ac weithiau mae'n ofynnol iddynt gael gwared arnynt, ond aeth y dynion yma y tu hwnt i beth oedd yn angenrheidiol.

"Nid yw pobl sydd yn gweithio yn y maes hwn wedi'u heithrio o'r gyfraith.

"Hoffai'r CPS ddiolch i'r rhai a ddaeth ymlaen i ddarparu tystiolaeth yn yr achos hwn. Mae'r  euogfarnau yma yn ganlyniad uniongyrchol o’i cefnogaeth."

Cafodd Aled James ei ddedfrydu i garchar am ddeg mis, wedi'i atal am ddwy flynedd,  gorchmynnwyd iddo gwblhau 120 awr o waith di-dâl.

Cafodd David Wing ei ddedfrydu i garchar am un mis ar bymtheg, wedi ei atal am ddwy flynedd, gorchmynnwyd iddo gwblhau 180 awr o waith di-dāl.

Cafodd Dean Flowers ei ddedfrydu i garchar am un mis ar bymtheg, wedi ei atal dros ddwy flynedd, a gorchmynnwyd iddo gwblhau 180 awr o waith di-dāl.

Notes to editors

  • Mae Huw Rogers yn Uwch Erlynydd y Goron Ardal CPS Cymru-Wales.
  • Cafodd Dean FLOWERS (4/6/85) a David WING (1/3/64) eu dyfarnu’n euog o Affräe.
  • Plediodd Aled JAMES (8/6/91) yn euog i Affräe ar 9 Tachwedd 2018.
  • Dyddiad y drosedd oedd 2 Rhagfyr 2017.
  • Cafwyd eu dedfrydu ar 19 Rhagfyr 2018.

Further reading