Tad-cu yn euog o lofruddiaeth Amelia Jones

30/04/2015

Mae gwr o Gwmbrân wedi ei ddedfrydu i garchar am oes, gydag isafswm o 25 mlynedd, wedi ei gael yn euog o lofruddio ei wyres pum wythnos oed.

Yn ystod yr achos yn Llys y Goron Casnewydd, clywodd y rheithgor bod Mark Jones wedi torri penglog Amelia Jones tra'i fod yn gyfrifol am ofalu amdani.

Hawliodd Jones ei fod wedi syrthio ar un achlysur gydag Amelia yn ei freichiau - ac iddo lewygu dro arall wrth iddo ei dal. Dadleuodd yr erlyniad nad oedd yn bosibl ir anafiadau a ddioddefodd Amelia fod wedi eu hachosi trwy ddamwain.

Yn siarad wedi dedfrydu, dywedodd Leighton Mawer, Uwch Erlynydd y Goron ar gyfer Gwasanaeth Erlyn y Goron Cymru:

"Cyflwynodd Mark Jones esboniad dros anafiadau Amelia nad oedd yr heddlu na'r erlynyddion yn ei dderbyn. Arweiniodd ein hystyriaeth o'r holl dystiolaeth sydd ar gael - yn cynnwys gan nifer o arbenigwyr meddygol - at y casgliad ei fod yn gyfrifol am farwolaeth Amelia. Mae rheithgor nawr wedi dod i'r un casgliad.

"Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi chwarae rhan wrth sicrhau y deliwyd â'r achos hwn yn deg yn y llys. Yn benodol, i bawb a gyflwynodd eu hunain fel tystion neu a ddarparodd ddatganiadau i'r heddlu.

"Mae proses yr achos troseddol heb os wedi bod yn gyfnod heriol iawn i deulu Amelia. Gobeithiwn y bydd ei gasgliad yn darparu rhywfaint o ryddhad a chysur iddynt, wrth iddynt ddal i ddelio â cholli Amelia."