Saith mlynedd i dreisiwr Llandrindod

31/01/2011

Yn Llys y Goron Merthyr fe roddwyd dedfryd o garchar am saith mlynedd i ddyn o Bowys a ymosododd ar fenyw 16 mlwydd oed yn ystod oriau mân Dydd Calan.

Fe wnaeth Richard Waines, o Landrindod, ymosod yn ffyrnig ar y fenyw ifanc wrth iddi gerdded adref ar ôl treulio Nos Galan gyda'i ffrindiau. Mewn gwrandawiad cynharach, fe blediodd Waines yn euog i ddau gyhuddiad o dreisio.

Dywedodd Iwan Jenkins, Prif Erlynydd y Goron dros CPS Dyfed Powys: "Roedd hwn yn ymosodiad erchyll ar fenyw ifanc ddiamddiffyn ac mae hi wedi bod yn ddewr iawn yn dod ymlaen i roi gwybodaeth hanfodol i Heddlu Dyfed Powys gan helpu i lunio achos cryf yn erbyn Richard Waines.

"Yna bu CPS Dyfed Powys yn gweithion agos â Heddlu Dyfed Powys er mwyn symud yr achos yn ei flaen hyd at y cam pan blediodd yn euog. Rwy'n falch ac yn teimlo rhyddhad bod y ple euog hwn yn golygu nad oedd raid i'r ddioddefwraig wynebu achos yn Llys y Goron, ar ôl cael profiad mor arswydus.

"Rydym yn gobeithio y bydd dedfryd heddiw yn rhoi rhywfaint o gysur i'r ddioddefwraig wrth iddi geisio dod i delerau â'r hyn a ddigwyddodd a cheisio ailadeiladu ei bywyd. Gobeithio y bydd hi'n cael y gefnogaeth angenrheidiol ac rydym yn dal i feddwl amdani hi a'i theulu."

Dywedodd Uwch Swyddog Ymchwilio'r achos DCI Shane Williams: "Rydym wrth ein bodd gyda'r canlyniad yn y llys, ac rwy'n credu bod hyn yn rhoi neges glir i droseddwyr. Rydym yn meddwl am y ddioddefwraig, a wynebodd sefyllfa ofnadwy. Diolch i'w thystiolaeth hi, fe lwyddwyd i ddal yr ymosodwr. Rydym yn meddwl am ei theulu hefyd, sy'n rhoi gofal a chefnogaeth iddi hefyd.

"Yn ogystal, hoffwn ddiolch i gymuned Llandrindod am eu cymorth gyda'r ymchwiliad gan sicrhau bod yr unigolyn treisgar hwn wedi cael ei dynnu oddi ar y strydoedd."