Mam yn euog yn achos gwenwyno baban yn Abertawe

06/07/2012

Cafwyd mam yn euog o lofruddio ei merch fach, ar ôl rhoi tabledi lladd poen oedolion iddi.

Rhoddwyd oes o garchar i Michelle Smith, o Abertawe, yn Llys y Goron Abertawe a bydd yn treulio o leiaf 12 mlynedd dan glo.

Yn ystod y treial, clywodd y llys i'r heddlu gredu bod Smith wedi cymysgu lladdwr poen i oedolion ym mwyd Amy. Roedd y tabledi wedi'u rhoi'n flaenorol ar bresgripsiwn iddi hi a'i gŵr.
Aethpwyd ag Amy i'r ysbyty ond, yn drasig, bu farw'n ddiweddarach. Daethpwyd o hyd i'r cyffur deuhydrocodin yn ei gwaed.

Dywedodd Lisa McCarthy, Uwch Erlynydd y Goron dros Wasanaeth Erlyn y Goron yng Nghymru:

"Mae achosion sy'n ymwneud â marwolaeth plant ifanc iawn bob amser yn drasig dros ben ac yn hynod sensitif. Mae treial o'r fath yn broses arbennig o anodd i bawb. Ond, fel awdurdodau erlyn mae'n ddyletswydd arnom i drin pob achos yn union yr un ffordd a seilio ein penderfyniadau ar y dystiolaeth sydd ar gael yn unig.

"Roedd yr achos hwn yn codi nifer o faterion cyfreithiol a heriau cymhleth a bu'n rhaid i'r rheithgor ddelio â llawer o dystiolaeth dechnegol a meddygol. Yn y diwedd, fe wnaethon nhw dderbyn barn yr erlyniad fod Michelle Smith yn gyfrifol am farwolaeth ei merch Amy.

"Wrth gwrs, nid yw proses cyfiawnder troseddol yn gwneud unrhyw beth i ddod ag Amy Smith yn ôl ac ni fydd dedfryd heddiw yn atal y teimlad o golled a deimlir gan y rhai a oedd yn agos ati. Mae ein meddyliau gyda phawb y mae'r hyn a ddigwyddodd wedi effeithio arnynt."