Erthyglau cyfryngau perthnasol

Psychic guilty: Karl Lang 'preyed' on sex victims (BBC Wales, 22 June 2012)

Psychic guilty of spiritual con (Real Radio Wales, 22 June 2012)

Psychic duped 'vulnerable' women into sex acts (ITV Wales, 22 June 2012)

Psychic faces jail for sex acts con (Press Association, 22 June 2012)

Karl Lang yn euog o droseddau rhyw

22/06/2012

Yn Llys y Goron Casnewydd fe gafwyd seicig o Gasnewydd yn euog o dargedu dwy fenyw agored i niwed a’u hargyhoeddi i gyflawni gweithredoedd rhywiol.

Collfarnwyd Karl Lang am gyflawni 12 cownt o beri i fenywod gymryd rhan mewn gweithgarwch rhywiol heb roi eu caniatâd.

Clywodd y llys fod Lang wedi targedu'r menywod, a ddaeth ato gan gredu y gallai gysylltu â'u perthnasau ymadawedig. Yna fe aeth ati i'w twyllo i gredu y byddai cyflawni gweithredoedd rhyw yn hybu eu pwerau ysbrydol.

Dywedodd David Watts, Uwch Erlynydd y Goron dros Wasanaeth Erlyn y Goron yng Nghymru: "Roedd hwn yn achos anarferol dros ben a arweiniodd at y menywod ifanc hyn yn cael eu hecsbloetio mewn ffordd sinigaidd.

"Fe wnaeth Karl Lang gymryd mantais ar ei ddioddefwyr mewn ffordd ddideimlad a llechwraidd. Cawsant eu targedu ar adeg yn eu bywydau pan oeddynt fwyaf agored i niwed.

"Mae pob un o ddioddefwyr Lang wedi bod yn eithriadol o ddewr wrth ddod ymlaen a rhoi gwybod i'r heddlu am yr hyn a ddigwyddodd. Gobeithio y bydd dedfryd heddiw yn rhoi rhywfaint o gysur iddynt."