Julian Emms yn euog o ddefnyddio arian clefyd niwronau motor yn dwyllodrus

23/02/2012

Fe gafwyd dyn o Sir Fynwy yn euog yn Llys y Goron Caerdydd ar ôl cael ei gyhuddo o dwyll mewn cysylltiad â chronfa a sefydlwyd i gefnogi ei fab sydd â salwch marwol.

Aeth Julian Emms, o Gaer-went, ati'n dwyllodrus i gael tuag £16,500 o'r gronfa, a sefydlwyd i gefnogi ei fab, Michael.

Dywedodd David Watts, Uwch Erlynydd y Goron dros CPS Cymru: "Roedd yr arian a ddefnyddiwyd yn dwyllodrus gan Mr Emms wedi'i fwriadu ar gyfer achosion elusennol yn gysylltiedig â chlefyd niwronau motor ei fab. Rwy'n siwr y bydd llawer o bobl a gyfrannodd at y gronfa yn teimlo'n siomedig a blin wrth glywed am yr hyn a ddigwyddodd i'r arian a gyfrannwyd yn ddidwyll.

"Mae amgylchiadau penodol yr achos hwn yn sicr yn ei wneud yn achos arbennig o sensitif. Ond fel awdurdodau erlyn, rhaid i ni barhau'n wrthrychol wrth ddelio ag achosion fel hyn. Rhaid i ni drin hwn fel unrhyw achos arall a chyflwyno achos yr erlyniad ar sail y dystiolaeth sydd ar gael yn unig. Trwy weithio mewn partneriaeth agos â Heddlu Gwent, roeddem yn gallu llunio achos cadarn a arweiniodd at euogfarniad heddiw."