Ian Watkins dedfrydu

18/12/2013

Dywedodd Catrin Evans, Pennaeth Uned Achosion Cymhleth Cymru Gwasanaeth Erlyn y Goron:

"Mae'r tri diffynnydd wedi cynllwynio I gyflawni troseddau erchyll gan drin plant diniwed yn anweddus.

"Ian Watkins arweiniodd y cynllwyn ofnadwy ac mae'n iawn fod y ddedfryd heddiw yn adlewyrchu hyn. Mae'n unigolyn peryglus iawn oedd fel ysglyfaeth yn dewis dioddefwyr mewn dull craff iawn. Mae'r diffynyddion eraill wedi cymryd  rhan flaenllaw yn achosi i'w plant eu hun gael eu camdrin yn rhywiol. Mae nhw hefyd wedi pledio yn euog ac wedi derbyn dedfrydau priodol sydd yn adlewyrchu eu rhan yn y cynllwyn.

"Mae'n amhosib deall sut gall oedolion gyflawni y fath droseddau arswydus yn erbyn plant a phobol ifanc. Heddiw meddyliwn amdanynt a'r boen achoswyd i'r rhai sydd yn agos iddynt. Rwy'n hyderus bydd pob gofal a chefnogaeth a rhoddir iddynt yn  gymorth i ddygymod a'r hyn ddigwyddodd . Gobeithiaf bydd pobl yn parchu  eu hawliau cyfreithiol er mwyn i'r plant symud ymlaen a'u bywydau heb angen gofidio ymhellach am eraill yn cam ddatgelu manylion personol."