Dyn o Frynmawr yn euog o ddynladdiad yn y Fenni

02/07/2012

Mae rheithgor yn Llys y Goron Casnewydd wedi cael Gareth Jenkins o Frynmawr yn euog o ddynladdiad, yn dilyn treial i’r amgylchiadau yn gysylltiedig â marwolaeth Harry Towers o’r Fenni.

Yn ystod y treial, clywodd y llys fod Mr Towers wedi marw yn dilyn digwyddiad y tu allan i dŷ tafarn yn y Fenni ym mis Hydref 2010. Fe wnaeth y rheithgor gael Mr Jenkins yn ddieuog o lofruddiaeth mewn perthynas â'r digwyddiad.

Dywedodd John Williams, Uwch Erlynydd y Goron dros Wasanaeth Erlyn y Goron yng Nghymru:

"Roedd hwn yn achos trasig gyda nifer o faterion a sialensiau cyfreithiol cymhleth. Fe wnaeth partneriaeth gryf rhwng timau Heddlu Gwent a'r CPS ein helpu i ddelio â'r sialensiau hynny wrth i ymchwiliadau yn yr achos fynd rhagddynt.

"Ein gobaith yw y bydd rheithfarn heddiw yn dod â rhywfaint o gysur i'r rhai oedd yn agos at Harry Towers."