Dyfarnu John Pope yn euog o lofruddio Karen Skipper yn dilyn aildreial

21/07/2011

Yn dilyn aildreial yn Llys y Goron Caerdydd, fe gafwyd John Pope yn euog gan reithgor heddiw o lofruddio Karen Skipper yng Nghaerdydd yn 1996.

Daethpwyd o hyd i gorff Mrs Skipper yn Afon Elai yn 1996. Yn 1997, fe wnaeth gŵr Mrs Skipper, Phillip sefyll ei brawf am y llofruddiaeth a chafodd ei ryddfarnu. Yn 2009, daeth John Pope i sefyll ei brawf a chafodd ei ddyfarnu'n euog o lofruddio Mrs Skipper. Apeliodd yn erbyn y dyfarniad a penderfynodd y Llys Apêl orchymyn aildreial.

Dywedodd Uwch Erlynydd y Goron dros Uned Achosion Cymhleth CPS Cymru, Grenville Barker:

"Mae penderfyniad y rheithgor heddiw wedi cyfiawnhau'r penderfyniadau i ymchwilio i John Pope a'i erlyn am lofruddio Karen Skipper trwy ddau dreial.

"Wrth i bennod olaf yr achos troseddol yma ddod i ben, gyda llofrudd Karen yn cael ei ddyfarnu'n euog a'i garcharu, rydym hefyd yn gobeithio y bydd dyfarniad heddiw yn dod â rhywfaint o gysur i'w theulu a'i ffrindiau.

"Yn dilyn euogfarniad gwreiddiol John Pope yn 2009, fe ddaeth tyst ymlaen i roi gwybod i'r heddlu fod ei datganiad gwreiddiol, a adolygwyd fel rhan o'r achos yn erbyn John Pope, yn anghywir i raddau mawr o ran un agwedd bwysig. 

"Fe godwyd y materion hyn gan dîm yr amddiffyniad trwy'r broses apêl, sy'n elfen werthfawr dros ben yn y system cyfiawnder troseddol.

"Ar yr un pryd, fe gynhaliwyd arbrofion newydd ar y cyd gan wyddonwyr dan gyfarwyddyd yr erlyniad a'r amddiffyniad.  Roedd y rhain yn gysylltiedig â'r ffaith fod gwaed John Pope wedi'i ddarganfod ar ddillad Karen Skipper oedd wedi'u diosg yn safle'r llofruddiaeth. Cafodd canlyniadau'r arbrofion hyn eu cyflwyno i'r Llys Apêl.

"O ganlyniad i adolygu materion a gododd ers dedfryd rheithgor 2009, fe benderfynodd y Llys Apêl, er budd cyfiawnder, y dylid cynnal aildreial.

"Yn ystod y pum wythnos diwethaf, bu rheithgor yn ailystyried y dystiolaeth wreiddiol yn yr achos ochr yn ochr â thystiolaeth newydd a ddaeth i law ar ôl euogfarniad John Pope yn 2009. Daethant i'r casgliad fod John Pope yn euog o lofruddio Karen Skipper."