Dedfrydu pedwar yn dilyn llofruddiaeth Antoni Robinson

08/02/2011

Cafodd dwy chwaer a’u cariadon eu dedfrydu i garchar am oes yn Llys y Goron yr Wyddgrug heddiw, ar ôl cael eu collfarnu am lofruddio tad 61 mlwydd oed y merched.

Bu farw Antoni Robinson yn Hen Golwyn, Conwy, ar ôl cael ei drywanu 15 o weithiau.  Fe gafodd Holly Robinson, 16 a'i chwaer 19 mlwydd oed Ashleigh, eu dyfarnu'n euog o lofruddio ynghyd â Gordon Harding, 20 a Sacha Roberts, 19. Fe glywodd y llys fod y trosedd wedi digwydd ar ôl dadl deuluol.

Rhoddwyd dedfryd orfodol o garchar am oes i'r pedwar diffynnydd. Cafodd Holly Robinson gyfnod o 18 mlynedd o leiaf dan glo. Bydd Ashleigh Robinson yn y carchar am 22 mlynedd o leiaf, Gordon Harding am 22 mlynedd o leiaf a Sacha Roberts 20 mlynedd o leiaf.

Dywedodd Erlynydd y Goron Rhanbarthol dros CPS Gogledd Cymru, Karen Dixon: "Roedd hwn yn ymosodiad arswydus ar ddyn diamddiffyn, a arweiniodd at ei farwolaeth drasig. Datgelodd ymchwiliad yr heddlu fod Mr Robinson wedi cael ei drywanu tua 15 gwaith, sy'n dangos pa mor ffyrnig oedd y digwyddiad.

"Cytunodd y rheithgor ag achos yr erlyniad, sef er bod Gordon Harding yn gyfrifol am drywanu Mr Robinson, a bod pob un o'r pedwar diffynnydd yn rhan o gynllwyn i'w ladd.

"Bu CPS Gogledd Cymru yn gweithio'n galed â chydweithwyr o Heddlu Gogledd Cymru i lunio achos cynhwysfawr ar ran yr erlyniad, a phenllanw hyn oedd collfarnu'r pedwar diffynnydd. Hoffem ddiolch i bawb a gefnogodd yr ymchwiliad a'r erlyniad - yn enwedig y rhai a roddodd dystiolaeth yn y llys.

"Fe fu hwn yn gyfnod arbennig o anodd a thrawmatig i'r rhai oedd yn agos at Mr Robinson ac mae'n parhau i fod felly. Rydym ninnau'n parhau i feddwl amdanynt."