Dedfrydu gang cyffuriau Caerdydd i dros 52 mlynedd dan glo

18/11/2011

Cafodd naw o bobl a fu’n cyflenwi cyffuriau Dosbarth A yn ardal Caerdydd eu dedfrydu i gyfanswm o 52 mlynedd a dau fis dan glo yn Llys y Goron Caerdydd, ar ôl cael eu dyfarnu’n euog o amryw o droseddau yn ymwneud â chyflenwi cyffuriau Dosbarth A.

Dyma'r dedfrydau dan glo a roddwyd heddiw:

Raymond Legall - 12 mlynedd

Tufial Akthar - 8 mlynedd a 3 mis

Mark Wainfur - 6 blynedd a 9 mis

Trevor Deen - 6 blynedd

Giergi Shullani - 5 mlynedd a 4 mis

Luke Tajul - 4 blynedd a 6 mis

Steven Brown - 4 blynedd a 4 mis

Christopher Pryzborowski - 3 blynedd

Rodney Turner - 2 flynedd

Dywedodd Uwch Erlynydd y Goron dros Uned Achosion Cymhleth CPS Cymru, Felicity Galvin: "Mae'r naw o bobl a ddedfrydwyd heddiw yn gyfrifol am gyflenwi heroin a chocên ar raddfa fawr yng Nghaerdydd a'r ardal gyfagos.

"Mae cyffuriau yn bla mewn cymunedau lleol ar hyd a lled y wlad - maen nhw'n dod â thrallod i deuluoedd ac yn annog pob math o weithgarwch troseddol arall. Felly rydym yn falch iawn fod y naw gwerthwr cyffuriau bellach yn methu difetha ein cymunedau gyda'u troseddau.

"Mae dedfrydau heddiw yn ffrwyth ymchwiliad proffesiynol a manwl gan dîm hynod brofiadol o Heddlu De Cymru. Bu Gwasanaeth Erlyn y Goron yn gweithio mewn partneriaeth agos â nhw wrth i'r ymchwiliadau fynd rhagddynt, cyn ledio'r ffordd i ddod â'r troseddwyr hyn gerbron eu gwell.

"Dylai gwerthwyr cyffuriau a throseddwyr difrifol eraill fod yn hollol ymwybodol fod y partneriaethau cryf sy'n bodoli rhwng yr holl asiantaethau o fewn y system cyfiawnder troseddol yn golygu ein bod yn hyderus dros ben o'n gallu i'w dwyn gerbron llys."