Dedfrydu dyn o Ben-y-Bont wedi iddo gael ei estraddodi o wlad Thai

25/05/2012

Mae dyn 58 mlwydd oed o Ben-y-bont ar Ogwr wedi’i ddedfrydu i 12 mlynedd dan glo am dreisio ac ymosod yn anweddus, ar ôl cael ei estraddodi o Wlad Thai.

Fe wnaeth Paul Martin Smithers ddianc yn 2000, ar ôl methu ymddangos yn y llys i gael ei ddedfrydu mewn perthynas â throseddau rhyw â phlant a gyflawnwyd rhwng 1994 a 1996.
 
Ar ôl darganfod ei fod yng Ngwlad Thai, fe drefnwyd gwarant estraddodi yn 2009, ac yn dilyn hyn fe gafodd ei arestio a'i ddal mewn carchar yng Ngwlad Thai tra oedd y broses estraddodi yn mynd yn ei blaen. Fe gafodd ei hebrwng yn ôl i'r Deyrnas Unedig ym mis Ebrill gan swyddogion o Heddlu De Cymru.

Llwyddwyd i'w estraddodi oherwydd ymchwiliad eang rhwng Gwasanaeth Erlyn y Goron, Heddlu De Cymru a Heddlu Brenhinol Thai.

Dywedodd Suzanne Thomas, Uwch Erlynydd y Goron dros Uned Achosion Cymhleth Gwasanaeth Erlyn y Goron yng Nghymru:

"Mae'r ddedfryd heddiw i Paul Smithers yn dangos mor benderfynol yw'r awdurdodau erlyn yn Ne Cymru i ddod â throseddwyr difrifol gerbron llys, ni waeth pa mor gymhleth yw'r dasg honno.

"Roedd Smithers yn credu y gallai osgoi cyfiawnder trwy ddianc. Bu'n broses hir a chymhleth i ddod ag ef yn ôl i Gymru, ond ein gobaith yw fod hyn yn anfon neges glir y gallwn ac y byddwn yn defnyddio pob grym sydd ar gael i fynd ar ôl troseddwyr difrifol a'u dwyn gerbron y llysoedd."

Ychwanegodd y Ditectif Arolygydd Susan Sidford o Heddlu De Cymru: "Mae angen i droseddwyr fel Smithers sylweddoli na fydd ffiniau yn rhwystro'r heddlu rhag eu dwyn i gyfrif am eu troseddau.

"Ein cryfder wrth ymdrin â throseddwyr mewn achosion rhyw â phlant ym Mhrydain yw ein gallu i weithio â theulu estynedig yr heddlu a phartneriaethau gartref a thramor, ond hefyd ein bod yn benderfynol o fynd ar ôl y troseddwyr a sicrhau eu bod yn wynebu cyfiawnder am eu troseddau."

Yn ogystal â'i ddedfryd o garchar, bydd Smithers ar y Gofrestr Troseddwyr Rhyw am oes.