Dedfryd o oes ar gyfer ymgais i lofruddio yng Nghaerdydd

20/03/2015

Mae gwr a geisiodd drywanu ei bartner yn ei chartref yng Nghaerdydd wedi derbyn dedfryd o oes yn Llys y Goron Caerdydd.

Torrodd Nigel Roach i dŷ Christine Lewis fis Awst diwethaf ac ymosod arni gyda dwy gyllell. Wrth i Roach geisio cael mynediad i'r eiddo, fe lwyddodd Ms Lewis i ffonio 999 ac fe gyrhaeddodd yr heddlu'r fan yn fuan. Clywodd y llys fod Roach wedi bod yn yfed yn drwm cyn yr ymosodiad.

Yn siarad wedi'r ddedfryd, dywedodd Lisa James, Uwch Erlynydd y Goron ar gyfer Gwasanaeth Erlyn y Goron Cymru:

"Fe ymosododd Nigel Roach ar Christine Lewis yn y modd mwyaf erchyll a threisgar. Nid oes amheuaeth ei fod yn bwriadu ei lladd ac, oni bai am ei dewrder wrth frwydro am ei bywyd a chyrhaeddiad prydlon yr heddlu, mae'n bosibl y byddai wedi llwyddo.

"Wedi ei arestio, ceisiodd Roach fychanu difrifoldeb yr hyn a wnaeth. Ond roedd tystiolaeth ddewr Christine, ynghyd â'r dystiolaeth wirioneddol ddychrynllyd o'i galwad 999, yn adrodd gwirionedd yr hyn a ddigwyddodd.

"Hoffwn ddiolch i bawb a gefnogodd erlyniad yr achos hwn, naill ai fel tystion neu trwy ddarparu datganiadau i'r heddlu. Hoffwn hefyd ganmol pawb a weithiodd yn galed i adeiladu a chyflwyno achos cryf yn erbyn Roach, gan sicrhau ei fod wedi wynebu cyfiawnder i ateb am ei weithredoedd. Rhaid nodi yn arbennig dîm ymchwilio'r heddlu dan arweiniad Ditectif Ringyll Chris Grey a thîm yr erlyniad a arweiniwyd yn y llys gan gwnsler yr erlyniad, Uwch Adfocad y Goron Mike Jones.

"Rydym yn ymwybodol iawn nad yw casgliadau'r broses gyfiawnder droseddol o reidrwydd yn nodi diwedd cyfnod a fu'n amlwg yn anodd iawn i Christine Lewis. Fodd bynnag, gobeithiwn y bydd dedfryd heddiw yn gysur iddi wrth iddi geisio symud ymlaen â'i bywyd."

Cafodd Roach wybod y byddai'n treulio isafswm o wyth mlynedd a hanner mewn carchar cyn bod yn gymwys i wneud cais am barôl.