David Cook yn euog o lofruddio Leonard Hill

01/05/2012

Mae dyn a honnodd iddo ladd ei gymydog ar ôl colli rheolaeth dros dro, wedi’i gael yn euog o lofruddiaeth gan reithgor yn Llys y Goron Casnewydd.

Roedd David Cook wedi cyfaddef iddo ladd Leonard Hill yn ei fflat yn Rhymni, ond honnodd mai dynladdiad oedd canlyniad ei weithredoedd yn hytrach na llofruddiaeth.

Roedd Mr Hill wedi cael ei guro, ei glymu a'i dagu. Ar ôl ei ladd, aeth Cook i gartref ei gymydog a dwyn ei waled ac eiddo arall. Dywedwyd bod Cook yn cael anawsterau ariannol ar y pryd.

Yn ystod y treial, fe glywodd y llys hefyd fod Cook wedi'i ryddhau o'r carchar ar drwydded oes yn 2009, ar ôl cael ei ddyfarnu'n euog o lofruddio yn 1988.

Dywedodd Claire Burton, Uwch Erlynydd y Goron dros Wasanaeth Erlyn y Goron yng Nghymru:

"Fe gafodd David Cook ei ddyfarnu'n euog o gyflawni llofruddiaeth hynod o arswydus a threisgar.

"Roedd Leonard Hill yn ddyn tawel, heddychlon a diymhongar ac nid oedd yn fygythiad i unrhyw un - yn sicr nid i David Cook o bawb. Roedd ei lofruddiaeth yn weithred fwriadol gan ymosodwr dideimlad a chreulon.

"Hoffwn dalu teyrnged i'r ymchwiliad ardderchog a gynhaliwyd gan Heddlu Gwent yn yr achos hwn. Oherwydd eu gwaith trylwyr, roeddem yn gallu sefydlu achos erlyn cryf yn erbyn David Cook, a arweiniodd at y collfarniad heddiw.

"Er ein bod yn croesawu'r ffaith fod David Cook wedi'i ddwyn gerbron llys, ni ddylem anghofio y bydd y teulu a'r rhai oedd yn agos at Leonard Hill, yn ogystal â'r bobl y mae gweithredoedd David Cook wedi effeithio arnynt, yn gorfod byw â'r canlyniadau am flynyddoedd i ddod. Rydym yn meddwl amdanynt."