Erthyglau cyfryngau perthnasol

Two jailed for life for 'mindless' murder of Gabor Sarkozi (BBC Wales, 29 May 2012)

Life sentences for 'mindless, drunken' killing of takeaway driver (ITV Wales, 29 May 2012)

Dau yn euog o lofruddiaeth Gabor Sarkozi

29/05/2012

Mae dau ddyn o’r Rhyl wedi’u dyfarnu’n euog yn Llys y Goron yr Wyddgrug o lofruddio Gabor Sarkozi yn Sir Ddinbych.

Clywodd y llys fod James Siree a Gary Bland wedi taro a chicio Mr Sarkozi mewn ymosodiad ger Allt Melyd ym mis Hydref 2011.

Roedd Siree a Bland wedi gwadu llofruddio gan ddweud wrth y llys eu bod wedi ceisio helpu Mr Sarkozi ar ôl dod o hyd iddo wedi cwympo.

Dywedodd Ian Evans, Eiriolwr y Gyfraith dros Wasanaeth Erlyn y Goron yng Nghymru: "Roedd marwolaeth Gabor Sarkozi yn dreisgar dros ben ac yn hollol ddisynnwyr. Fe wnaeth Gary Bland a James Siree ymosod arno gan ddiystyru ei fywyd mewn ffordd ddideimlad, bron yn ddidaro.

"Yna fe aeth y diffynyddion ati i greu stori gan geisio eu portreadu eu hunain fel Samariaid trugarog a oedd wedi ceisio cynorthwyo Mr Sarkozi.  Fel awdurdodau erlyn, rydym yn credu'n gryf nad oedd y dystiolaeth yn cefnogi'r dehongliad hwn - ac fe ddaeth y rheithgor i'r un casgliad.

"Hoffwn ddiolch i bawb a gefnogodd yr erlyniad fel tystion, yn ogystal â swyddogion Heddlu Gogledd Cymru a gynhaliodd ymchwiliad buan a thrylwyr gan arwain at achos cryf gan yr erlyniad.

"Dim ond Gary Bland a James Siree sy'n gwybod pam y gwnaethon nhw gyflawni trosedd mor erchyll. Yr hyn sy'n sicr yw y bydd yn rhaid i deulu a chyfeillion Gabor Sarkozi fyw gyda'r canlyniadau am flynyddoedd maith i ddod. Rydym yn meddwl amdanynt."