Cyhuddo John Clifton Davies o lofruddio Colette Davies yn India

14/11/2011

Cafodd John Clifton Davies ei gyhuddo o lofruddio Colette Davies, 39 mlwydd oed yn India yn 2004. Fe gyhuddwyd Davies hefyd o ddau gownt o dwyll.

Mae'r penderfyniad i gyhuddo yn dilyn ymgynghori agos rhwng Gwasanaeth Erlyn y Goron a Heddlu De Cymru, a fu'n cynnal ymchwiliad ar y cyd gyda Heddlu Gwladol Himachal Pradesh yng Ngogledd India.

Dywedodd Felicity Galvin, Uwch Erlynydd y Goron dros CPS Cymru: "Bu Gwasanaeth Erlyn y Goron yn gweithio'n agos gyda Heddlu De Cymru wrth i'w hymchwiliad fwrw ymlaen i amgylchiadau marwolaeth Colette Davies yn 2004.

"Ar ôl archwilio ffeil o dystiolaeth a ddarparwyd gan Heddlu De Cymru, gallwn gadarnhau erbyn hyn bod digon o dystiolaeth i gyhuddo John Clifton Davies o lofruddio Colette Davies a bod gwneud hynny er budd y cyhoedd. Felly, rydym wedi cynghori Heddlu De Cymru i'w gyhuddo o lofruddiaeth a hefyd o ddau drosedd twyll.

"Er bod y cyhuddiad o lofruddiaeth yn ymwneud â throsedd honedig a gyflawnwyd yn India, mae cyfraith Cymru a Lloegr yn caniatu i ddinasyddion Prydeinig gael eu rhoi ar brawf yn y wlad hon os yw dioddefwr y trosedd hefyd yn ddinesydd Prydeinig.

"Mae John Clifton Davies bellach yn wynebu cyhuddiadau iddo gyflawni troseddau difrifol dros ben ac mae ganddo hawl i gael treial teg. Mae'n hynod bwysig na ddylid cyhoeddi unrhyw beth a allai beryglu'r treial hwnnw.

"Bydd y diffynnydd yn ymddangos yn Llys Ynadon Caerdydd fore dydd Llun 14 Tachwedd."

Dywedodd yr Uwch Swyddog Ymchwilio, y Ditectif Arolygydd Mark Lewis: "Rwy'n ddiolchgar dros ben i Heddlu Gwladol Himachal Pradesh am y gefnogaeth a gawsom wrth ymchwilio i'r farwolaeth drasig hon. Rwy'n ddiolchgar hefyd i'r cyhoedd am eu cefnogaeth. Er bod unigolyn wedi'i gyhuddo o lofruddio, rwy'n ailadrodd fy apêl gynharach am unrhyw wybodaeth ynghylch amgylchiadau marwolaeth Colette Davies.

"Fe gafodd teulu Colette wybod am y datblygiad cadarnhaol hwn a byddant yn parhau i gael eu cefnogi gan Swyddogion Cyswllt â Theuluoedd."

Gofynnwn i unrhyw un sydd â gwybodaeth am farwolaeth Colette Davies gysylltu ag Ystafell Ymchwiliad Heddlu De Cymru ar 01639 889732 neu'n ddienw trwy Crimestoppers ar 0800 555 111.