Cyhuddo dyn yn dilyn trychineb tân mewn ty yng Nghwmbrân

22/09/2012

Cafodd dyn 28 mlwydd oed ei gyhuddo o dri chownt o lofruddiaeth yn dilyn tân a arweiniodd at farwolaeth tri o bobl mewn ty yng Nghwmbrân.

Cafodd dyn 28 mlwydd oed ei gyhuddo o dri chownt o lofruddiaeth yn dilyn tân a arweiniodd at farwolaeth tri o bobl mewn ty yng Nghwmbrân.

Dywedodd Nicola Rees, Uwch Erlynydd y Goron dros Wasanaeth Erlyn y Goron yng Nghymru:

"Fe fu Gwasanaeth Erlyn y Goron mewn cysylltiad agos â Heddlu Gwent yn ystod eu hymchwiliad i farwolaethau trasig Kim, Kayleigh a Kimberley Buckley, yn dilyn tân yn eu cartref yng Nghwmbrân.

"Ar ôl edrych yn ofalus ar ffeil o'r dystiolaeth a gasglwyd hyd yma gan Heddlu Gwent, gallwn gadarnhau ein bod wedi dod i'r casgliad bod digon o dystiolaeth ac y byddai er budd y cyhoedd cyhuddo Carl Anthony Mills o dri chownt o lofruddiaeth.

"Felly, rydym wedi awdurdodi Heddlu Gwent i gyhuddo'r diffynnydd. Bydd yn ymddangos yn Llys Ynadon Caerffili y bore yma (Sadwrn).

"Mae'r rhain yn gyhuddiadau troseddol difrifol dros ben ac mae ymchwiliad yr heddlu yn parhau. Felly mae'n bwysig nad oes unrhyw beth yn cael ei gyhoeddi a allai rwystro ymholiadau parhaus yr heddlu na chwaith hawl y diffynnydd i gael achos teg."

Dywedodd yr Uwch Swyddog Ymchwilio dros Heddlu Gwent, y Ditectif Uwcharolygydd Pete Jones: "Mae ein meddyliau yn parhau gyda theulu Kim, Kayleigh a Kimberley yn ystod y cyfnod anodd hwn.

"Hoffwn ddiolch i'r teulu ac i gymuned ehangach Coed Eva am eu hamynedd a'u cefnogaeth drwy gydol ein hymchwiliad hyd yma."