Cyhuddo Darren Jackson o lofruddiaeth Irene Lawless

27/01/2012

Mae'r dyn 26 mlwydd oed a arestiwyd ar amheuaeth o lofruddiaeth Irene Lawless yn Llanllwni yn Sir Gaerfyrddin wedi cael ei gyhuddo.

Dywedodd Iwan Jenkins, Erlynydd y Goron Rhanbarthol CPS Cymru-Wales: "Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi bod yn gweithio'n agos ochr yn ochr â Heddlu Dyfed-Powys wrth i'r ymchwiliad i lofruddiaeth Irene Lawless symud ymlaen.

"Ar ôl edrych yn ofalus ar ffeil o dystiolaeth a ddarparwyd gan Heddlu Dyfed Powys, gallwn nawr gadarnhau ein wedi dod i'r casgliad fod yna ddigon o dystiolaeth i gyhuddo Darren Martin Jackson â'r llofruddiaeth o Irene Lawless a'i fod er budd y cyhoedd i wneud hynny . Yn unol â hynny, rydym wedi cynghori Heddlu Dyfed Powys i'w gyhuddo yn ffurfiol.

"Bydd y diffynnydd yn ymddangos yn Llys Ynadon Llanelli ar 27 Ionawr.

"Mae hwn yn parhau i fod yn gyfnod anodd iawn i deulu Irene Lawless. Maent wedi cael eu hysbysu am ein penderfyniad gan yr heddlu ac rydym yn gobeithio cwrdd â nhw yn fuan i esbonio'r broses treial ac ateb unrhyw gwestiynau sydd ganddynt."

"Mae Darren Jackson bellach wedii gyhuddo o droseddau ddifrifol iawn ac mae ganddo hawl i dreial teg. Mae'n eithriadol o bwysig nad yw unrhyw beth yn cael ei gyhoeddi a allai beryglu tegwch ei dreial."