Cyhuddo Bleddyn Rees King wedi iorfruddiaeth Pentyrch

30/01/2012

Mae'r dyn 18 mlwydd oed a arestiwyd ar amheuaeth o lofruddiaeth David Evans yn Pentyrch, wedi cael ei gyhuddo.

Dywedodd Paul Hewitt, Erlynydd y Goron Rhanbarthol CPS Cymru-Wales: "Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi bod yn gweithio'n agos ochr yn ochr â Heddlu De Cymru wrth i'r ymchwiliad i lofruddiaeth David Evans symud ymlaen.

"Ar ôl edrych yn ofalus ar ffeil o dystiolaeth a ddarparwyd gan Heddlu De Cymru, gallwn nawr gadarnhau ein wedi dod i'r casgliad fod yna ddigon o dystiolaeth i gyhuddo Bleddyn Rees King o lofruddio David Evans a'i fod er budd y cyhoedd i wneud hynny . Yn unol â hynny, rydym wedi cynghori Heddlu De Cymru i'w gyhuddo yn ffurfiol.

"Bydd y diffynnydd yn ymddangos yn Llys Ynadon Caerdydd 'ar 30 Ionawr.

"Mae hwn yn parhau i fod yn gyfnod anodd iawn i deulu David Evans.  Rydym yn gobeithio cwrdd â nhw yn fuan i esbonio'r broses treial ac ateb unrhyw gwestiynau sydd ganddynt.

"Mae Bleddyn Rees King bellach wedi ei gyhuddo o drosedd ddifrifol iawn ac mae ganddo hawl i dreial teg. Mae'n eithriadol o bwysig nad yw unrhyw beth yn cael ei gyhoeddi a allai beryglu tegwch ei dreial."