CPS yn cwblhau ei adolygiad o achos milwyr Bannau Brycheiniog

05/03/2015

Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi cwblhau adolygiad o’r achos yn ymwneud â marwolaethau tri o filwyr ar Fannau Brycheiniog yn 2013.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Erlyn y Goron:

"Mae Uned Apeliadau ac Adolygiadau'r CPS wedi cwblhau adolygiad o'r achos yn ymwneud â marwolaethau trasig milwyr ar Fannau Brycheiniog yng Ngorffennaf 2013. Gofynnwyd am yr adolygiad hwn dan ein cynllun Hawl y Dioddefwyr i Adolygiad.

"Mae adolygiadau achos a gwblhawyd dan y cynllun Hawl y Dioddefwyr i Adolygiad yn cynnwys asesiad cwbl annibynnol o'r dystiolaeth sydd ar gael yn erbyn y safonau tystiolaethol a lles y cyhoedd a sefydlwyd yn y Cod ar gyfer Erlynyddion y Goron. Yn yr achos hwn, casglodd ein hadolygiad fod y penderfyniad gwreiddiol i beidio cyhuddo unrhyw unigolyn parthed y mater hwn yn gywir. Nid oes digon o dystiolaeth i roi gobaith realistig o euogfarn yn yr achos hwn.

"Mae'r teuluoedd dan sylw wedi cael gwybod am y penderfyniad hwn a'r rhesymau drosto. Mae ein cydymdeimlad â nhw yn parhau."

Diwedd

Ceir manylion y cynllun Hawl y Dioddefwyr i Adolygiad ar:
http://www.cps.gov.uk/victims_witnesses/victims_right_to_review/index.html