Datganiad gan y CPS ar ymchwiliad Glofa'r Gleision

18/01/2013

Dywedodd Malcolm McHaffie, Dirprwy Bennaeth Troseddau Arbennig ar rhan Gwasanaeth Erlyn y Goron:

"Cafodd y gymuned lofaol Gymreig lleol ei ddistrywio gan farwolaethau pedwar o lowyr yn mwll glo Gleision ym mis Medi 2011.

"Collodd Charles Breslin, Philip Hill, Garry Jenkins a David Powell oll eu bywydau yn Cilybebyll, yng Nghwm Tawe, pan gafodd y pwll lle roeddynt yn gweitho ei amlyncu gan rhuthr enfawr o ddŵr. Amcangyfrifir bod mwy na hanner miliwn o alwyni o ddŵr wedi llifo i fewn i'r rhan o'r pwll lle roedd y dynion yn gweithio mewn cyfnod o tua thri munud.

"Mae'r CPS bellach wedi ystyried yn ofalus yr holl dystiolaeth sydd ar gael yn yr achos hwn, gan gynnwys tystiolaeth arbenigol manwl.

"Rydym wedi dod i'r casgliad fod yna ddigon o dystiolaeth i roi gobaith realistig o euogfarn a'i fod er budd y cyhoedd i gyhuddo rheolwr y pwll  Malcolm Fyfield gyda phedwar cyhuddiad o ddynladdiad trwy esgeuluster garw.

"Cyflogwyd Fyfield fel rheolwr y pwll gan MNS Mining Ltd ac honnir ei fod wedi achosi marwolaeth pedwar o lowyr gan gloddio i mewn i hen weithfeydd mwyn oedd dan ddŵr yn groes i rheoliadau iechyd a diogelwch. Mae'r erlyniad yn honni ei fod yn esgeulus, wrth wneud hynny.

"Mae MNS Mining Limited hefyd wedi cael eu cyhuddo o bedwar cyhuddiad o ddynladdiad corfforaethol. Mae'r erlyniad yn honni fod y ffordd roedd eu gweithgareddau yn cael eu rheoli neu eu trefnu gan ei uwch reolwyr, sef Malcolm Fyfield, achosodd y cwmni farwolaethau y glowyr drwy fethu â sicrhau fod system ddiogel o weithio yn ei le.  Honnir fod y methiant hwn yn gyfystyr â thorri ddyletswydd gofal oedd yn ddyledus gan y cwmni i bob un o'r pedwar gweithiwr yn y pwll.

"Bydd cynrychiolydd o'r cwmni a Malcolm Fyfield yn ymddangos yn Llys Ynadon Castell-nedd ar 1 Chwefror.

"Rwyf yn ymestyn fy nghydymdeimlad diffuant i deuluoedd y pedwar dyn a fu farw mewn amgylchiadau mor ofnadwy."