Carcharu Royston Jones am 15 mlynedd am ymgais i lofruddio yn Y Fenni

20/02/2015

Mae gwr a ymosododd ar ei wraig oedd wedi ymddieithrio mewn ysbyty yn y Fenni wedi ei garcharu am 15 mlynedd, wedi ei gael yn euog o ymgais i lofruddio.

Aeth Royston Jones i Ysbyty Nevill Hall fis Medi diwethaf a chwilio am Claire Jones, oedd yn gweithio yno ar y pryd.
 
Yn ystod yr achos yn Llys y Goron Caerdydd, disgrifiwyd Royston Jones fel rhywun cenfigennus ac ymosodol. Clywodd y llys iddo gyflawni'r ymosodiad fel 'dyn wedi ei feddiannu' ac y gallai'r ymosodiad, heb ymyrraeth gan staff yr ysbyty, fod wedi bod yn un angheuol.

Yn siarad wedi i Jones gael ei ddedfrydu, dywedodd Jeff Mark, Uwch Erlynydd y Goron ar gyfer Gwasanaeth Erlyn y Goron Cymru:

"Ymosododd Royston Jones ar Claire Jones mewn ffordd fwriadol a milain iawn. Nid oes fawr o amheuaeth ei fod yn bwriadu ei lladd, ac y byddai wedi llwyddo oni bai am weithredu buan ac arwrol staff yn Ysbyty Nevill Hall.

"Mae'n briodol ei fod wedi ei ddal yn atebol am ei weithredoedd mewn llys barn. Fodd bynnag, tra bod rheithgor wedi cael Royston Jones yn euog a'i fod wedi ei ddedfrydu gan y llys, ni ddylem anghofio effaith barhaus ei weithredoedd ar ei ddioddefwr, Claire Jones. Gobeithiwn y bydd dedfrydu heddiw o gymorth iddi wrth iddi geisio symud ymlaen â'i bywyd."

Diwedd

Nodiadau i olygyddion:

Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron yn defnyddio ei dîm ei hun o Adfocadau'r Goron mewnol i gyflwyno nifer o achosion yn Llys y Goron. Cyflwynwyd yr achos hwn yn y llys gan Mike Jones, Uwch Adfocad y Goron ar gyfer CPS Cymru.