Carcharu dyn o Bontypridd am roi sylwadau hiliol ar Twitter

27/03/2012

Fe gafodd Liam Stacey o Bontypridd ei garcharu am 56 o ddiwrnodau ar ôl cyfaddef iddo gyflawni trosedd trefn gyhoeddus gwaethygedig ar sail hil yn Llys Ynadon Abertawe.

Cyfaddefodd Stacey iddo roi sylwadau hiliol sarhaus ar Twitter ar ôl i bêl-droediwr Bolton Wanderers, Fabrice Muamba, gael ei daro'n wael yn ystod gêm yn Tottenham.

Dywedodd Jim Brisbane, Prif Erlynydd y Goron dros CPS Cymru: "Mae iaith hiliol yn amhriodol yn unrhyw le a thrwy unrhyw gyfrwng. Rydym yn gobeithio y bydd yr achos hwn yn rhybudd i unrhyw un a allai feddwl bod sylwadau ar lein y tu hwnt i'r gyfraith, rywsut."