Carchar i ladron peiriannau arian

30/04/2015

Mae dau ddyn wedi eu carcharu am gymryd rhan mewn achosi ffrwydradau mewn peiriannau arian ym Mhontypridd a Phen-y-bont.

Plediodd Benjamin Barrett a Russell Bennett yn euog i gynllwynio i achosi ffrwydrad oedd yn debygol o beryglu bywyd a lladrad. Derbyniodd Barrett ddedfryd o wyth mlynedd a hanner, tra bod Bennett wedi ei garcharu am saith mlynedd a hanner.

Roedd y pâr wedi dwyn dros £80,000 trwy achosi ffrwydradau ym mheiriannau arian Banc Barclays ar Ystâd Ddiwydiannol Trefforest ym Mhontypridd ac Ystâd Ddiwydiannol Pen-y-bont.

Meddai Catrin Evans, Pennaeth Uned Gwaith Achos Cymhleth Gwasanaeth Erlyn y Goron Cymru:

"Roedd y ffrwydradau a achoswyd gan Benjamin Barrett a Russell Bennett yn weithredoedd peryglus iawn o droseddolrwydd.

"Ymosodwyd ar fanciau yn Nhrefforest a Phen-y-bont - gallai'r ddau ddigwyddiad fod wedi cael canlyniadau difrifol iawn. Yn ffodus, nid oedd unrhyw aelodau o'r cyhoedd yn y cyffiniau ar y pryd. Fel y mae, achosodd y ffrwydradau werth dros £70,000 o ddifrod ac arwain at ladrata £81,000 o arian parod.

"Daethpwyd â'r ddau droseddwr peryglus yma i gyfiawnder o ganlyniad i ymchwiliad proffesiynol iawn gan Heddlu De Cymru. Yna fe weithiodd ein tîm erlyn yn agos gyda'r heddlu i greu achosion cadarn yn erbyn Barrett a Bennett. Yn wyneb achos erlyniad mor gryf yn eu herbyn, fe ddewisont bledio'n euog."