Cafodd cyn-athro ei garcharu am gam-drin disgyblion

15/09/2017

Mae athro ysgol gynradd sydd ymhellach wedi ymddeol wedi cael ei garcharu am droseddau rhywiol yn erbyn plant bun dysgu yn y 1970au ar 80au.

Cafodd Gordon Fleming, 66, cyfanswm o 10 mlynedd o garchar wedi iddo bledio yn euog i'r achosion mewn gwrandawiad blaenorol yn Llys y Goron Abertawe heddiw.

Plediodd yn euog i 48 o droseddau tra oedd yn Athro yn Ysgol Gynradd Machynlleth, ac yn bennaeth ar Ysgol Castell Caereinion.

Dywedodd Nicola Powell o Wasanaeth Erlyn y Goron: "Cuddiodd Gordon Fleming tu ˘l ei enw da fel athro barchus ers degawdau, manteisiodd i'r eithaf ar ei swydd ar  ymddiried daeth gyda'r swydd o fewn y system addysg.

"Defnyddiodd ei awdurdod i fodloni boddhad rhywiol ei hun."

Ar ˘l y gwrandawiad, ychwanegodd Ms Powell: "Diolch i’r dioddefwyr am ei dewrder wrth iddynt ddod ymlaen i siarad am ei weithredoedd. Trwy hyn dangoswyd ei fod yn un a oedd yn cam-drin plant yn rhywiol dro ar ˘l tro.  Gyda'u cefnogaeth rydym wedi sicrhau ei fod wedi gorfod gwynebu a derbyn cyfiawnder o'r diwedd."