Barry Bowyer yn euog o lofruddio Gary Suller

03/07/2012

Mae dyn a ymosododd yn ddidostur ar Gary Suller a'i ladd yn ei gartref yng Nghwmbrân wedi'i garcharu am oes, ar ôl cael ei ddyfarnu'n euog o lofruddiaeth.

Roedd Barry Bowyer wedi cydnabod iddo gyflawni byrgleriaeth a dynladdiad, ond gwadodd iddo lofruddio Mr Suller ym mis Medi 2011. Clywodd y treial fod Bowyer wedi clymu Mr Suller cyn ei guro i farwolaeth.

Dywedodd John Williams, Uwch Erlynydd y Goron dros Wasanaeth Erlyn y Goron yng Nghymru:

"Fe wnaeth Barry Bowyer ladd Gary Suller mewn ymosodiad a oedd yn greulon o dreisgar a hollol disynnwyr.

"Er i Bowyer dderbyn ei fod yn gyfrifol am farwolaeth Gary, nid yw erioed wedi cydnabod bod hon yn weithred ddidostur a rhagfwriadol ar ei ran.

"Hoffwn dalu teyrnged i'r tîm o ymchwilwyr o Heddlu Gwent, ein tîm erlyn mewnol a Chwnsler yr erlyniad a fu'n gweithio gyda'i gilydd i lunio a chyflwyno achos cadarn yn erbyn Barry Bowyer. Hoffwn ddiolch hefyd i bawb a gefnogodd yr erlyniad fel tystion yn ystod y treial.

"Fe fu hwn yn gyfnod anodd dros ben i deulu a chyfeillion Gary Suller, ac mae'n parhau i fod; rydym yn meddwl amdanynt."