Dioddefwyr a Thystion

Gofal i DystionMae dioddefwyr a thystion yn ganolog i bopeth a wnawn ac mae eu tystiolaeth yn hanfodol er mwyn cael erlyniad llwyddiannus. Ond, mae bod yn dyst yn y Llys yn gallu bod yn brofiad anodd dros ben.

Ym mhob tîm lleol Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) yng Nghymru mae yna Uned Gofal Tystion un pwrpas, er mwyn cefnogi tystion yn ystod cyfnod sy'n gallu bod yn hynod ddirdynnol.

Os bydd gofyn i chi fod yn dyst, gallwch gael cymorth gyda threfniadau pwysig fel cludiant a gofal plant. Gallwn drefnu cyfieithwyr os nad yw'r Saesneg yn iaith gyntaf i chi. Gallwn siarad â chi hefyd os bydd arnoch ofn y gallech gael eich dychryn neu os byddwch yn agored i niwed mewn unrhyw ffordd. Os felly, gallwn ofyn i'r llys am fesurau arbennig i chi tra byddwch yn rhoi eich tystiolaeth.

Trwy roi'r gefnogaeth orau un i ddioddefwyr a thystion, rydym yn ceisio gostwng nifer yr achosion sy'n gorfod cael eu gollwng oherwydd problemau gyda thystion.