Cysylltwch â Ni

Os oes gennych ymholiad am ein gwaith ymgysylltu â’r gymuned yng Nghymru, cysylltwch â:

Kim-Ann Williamson (ardaloedd Gwent a De Cymru), yn -

KimAnn.Williamson@cps.gsi.gov.uk

neu

Judith Edwards (ardaloedd Dyfed Powys a Gogledd Cymru), yn –

Judith.Edwards@cps.gsi.gov.uk


Sylwch fod y cyfeiriadau e-bost hyn ar gyfer gwybodaeth am waith y CPS yn unig. Nid ydym yn rhoi cyngor cyfreithiol ac ni allwn ddechrau gohebu trwy e-bost ynghylch achosion unigol.

Os oes gennych sylw neu gwyn, defnyddiwch y ddolen ar y chwith.

Gweithio gyda chi

EisteddfodMae Cymru yn wlad fywiog ac amrywiol ac mae ganddi hunaniaeth unigryw.  Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) yng Nghymru yn ymrwymo i ymgysylltu â chymunedau lleol ar hyd a lled Cymru, er mwyn gwella ein gwasanaethau.

Rydym eisiau darparu gwasanaeth teg i bawb, felly mae'n bwysig fod pobl yn deall sut mae'r system cyfiawnder troseddol yn gweithio a sut byddwn yn gwneud ein penderfyniadau.

Yn llawer rhy aml, nid yw pobl yn gwybod pwy ydym ni na'r hyn rydym yn ei wneud. Mae'r CPS yng Nghymru yn ymrwymo i newid hyn a chael presenoldeb amlwg.

Ledled Cymru, byddwn yn ceisio gweithio gyda phob grŵp a chymuned er mwyn sicrhau y bydd y polisau newydd a fabwysiadir gan y CPS yn adlewyrchu'r gymdeithas amrywiol rydym yn byw ynddi, a bod anghenion y cymunedau a wasanaethwn yn cyfrannu at y ffordd rydym yn gweithredu.

Byddwn yn mynd ati mewn nifer o ffyrdd i geisio cynnwys cymunedau yn y ffordd rydym yn cynllunio a chyflwyno ein gwasanaethau. Gallwch ddarllen mwy amdanynt trwy ddilyn y dolenni yn yr adran hon.