Cysylltiadau Cenedlaethol

Pencadlysoedd

Llundain

Rose Court
2 Southwark Bridge
Llundain
SE1 9HS
Ffôn: 020 3357 0000

Efrog

United House
Piccadilly
Efrog
YO1 9PQ
Ffôn: 01904 545400

Personel y CPS

Ar gyfer pob ymholiad am adnoddau dynol, cysylltwch â:

HR.advice@cps.gsi.gov.uk

Ar gyfer pob ymholiad am recriwtio, cysylltwch â:

Recruitment@cps.gsi.gov.uk

Polisi y CPS

Rôl y Ddesg Gymorth Polisi yw rhoi cyngor neu arweiniad i Ranbarthau'r CPS ynghylch materion Polisi neu ymdrin â materion Polisi sy'n cael eu codi gan Adrannau eraill y Llywodraeth a Heddluoedd. Dylai aelodau'r cyhoedd gysylltu ag Uned Ohebu â'r Cyhoedd os oes ganddynt unrhyw ymholiadau ynghylch polisi.

Uned Ohebu â'r Cyhoedd y CPS

Gall y tîm hwn roi gwybodaeth gyffredinol am y CPS a rhoi cyngor ynghylch pwy i gysylltu â nhw. Ni all yr uned roi cyngor cyfreithiol ond efallai y bydd yn gallu cynnig gwybodaeth ymarferol i chi.

Uned Ohebu y CPS
Rose Court, 2 Southwark Bridge,
London, SE1 9HS
Ffôn 020 3357 0899 - gallwn recordio galwadau

e-bost ar gyfer ymholiadau:enquiries@cps.gsi.gov.uk

Cyhoeddusrwydd y CPS

Cysylltwch â swyddfa eich Rhanbarth lleol yn gyntaf. Mae'r manylion cyswllt cenedlaethol yn dilyn gan gynnwys eu cyfeiriad e-bost ar gyfer unrhyw geisiadau am ddeunyddiau wedi'u hargraffu, fel y Côd ar gyfer Erlynwyr y Goron. Dyma'r manylion cyswllt cenedlaethol:

Cyhoeddusrwydd y CPS
Rose Court, 2 Southwark Bridge,
London, SE1 9HS
Ffôn: 020 3357 0913

e-bost:publicity.branch@cps.gsi.gov.uk