Cysylltiadau

E-bost

Anfonwch e-bost at wales.communications@cps.gsi.gov.uk os hoffech ragor o wybodaeth am waith y CPS yng Nghymru.

Cyn cysylltu â ni, dylech nodi:

  • Nid ydym yn darparu cyngor cyfreithiol.
  • Ni allwn gynnal gohebiaeth trwy e-bost am achosion.
  • Os oes gennych adborth neu gŵyn, defnyddiwch y ddolen ar y chwith.
  • Peidiwch â chynnwys atodiadau gyda'ch e-bost.
  • Nid ydym yn cynnig gwaith gwirfoddol, interniaethau na lleoliadau cysgodi swydd yn CPS Cymru.
  • Nid ydym yn recriwtio ar gyfer staff ar hyn o bryd.

Gwybodaeth Cysylltu ar gyfer Amddiffyn

Mae'r cyfeiriadau e-bost canlynol ar gyfer cwmnïau amddiffyn sydd ar y System E-bost Ddiogel Cyfiawnder Troseddol (CJSM) yn unig.
Gwnewch yn siŵr bod yr wybodaeth ganlynol wedi ei darparu yn yr e-bost:
 BLWCH TESTUN - Cyfeirnod Unigryw (URN) a chanolfan llys.
 CORFF YR E-BOST - Enw'r diffynnydd, dyddiad geni, dyddiad y gwrandawiad a natur y cais.

Bydd methiant i gynnwys yr wybodaeth hon yn achosi oedi wrth brosesu eich cais.

Ar gyfer achosion yng Ngwent, Caerdydd, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf neu Ben-y-bont:

Ceisiadau am Fanylion Cychwynnol Cyflwyno Achosion (IDPC):
SEWales.MCgeneral@cps.gsi.gov.uk.cjsm.net

Gohebiaeth yn ymwneud â materion llys ynadon na herir:
SEWales.MCgeneral@cps.gsi.gov.uk.cjsm.net

Gohebiaeth yn ymwneud â materion llys ynadon a herir:
SEWales.MCcontested@cps.gsi.gov.uk.cjsm.net

Gohebiaeth yn ymwneud â materion Llys y Goron na herir:
SEWales.CCgeneral@cps.gsi.gov.uk.cjsm.net

Gohebiaeth yn ymwneud â materion Llys y Goron a herir:
SEWales.CCcontested@cps.gsi.gov.uk.cjsm.net

Materion yn ymwneud â cheisiadau am fechnïaeth:
SEWales.Bail@cps.gsi.gov.uk.cjsm.net

Materion yn ymwneud â'r cynllun ple euog cynnar:
SEWales.EGP@cps.gsi.gov.uk.cjsm.net

Ar gyfer achosion yng Nghastell-nedd, Abertawe a Dyfed:

Gohebiaeth yn ymwneud â materion llys ynadon:
Swansea.CJU@cps.gsi.gov.uk.cjsm.net

Gohebiaeth yn ymwneud â materion Llys y Goron:
Swansea.TU@cps.gsi.gov.uk.cjsm.net

Ar gyfer achosion ym Mhowys a Gogledd Cymru:

Gohebiaeth yn ymwneud â materion llys ynadon:
NorthWales.Magistrates@cps.gsi.gov.uk.cjsm.net

Gohebiaeth yn ymwneud â materion Llys y Goron:
NWales.Central&WesternCC@cps.gsi.gov.uk.cjsm.net

Ffôn

Materion y Llys Ynadon:

Os yw'ch ymholiad yn ymwneud â mater yn y llys ynadon ar gyfer ardaloedd Gwent, Caerdydd, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf neu Ben-y-bont, ffoniwch 02920 923778.

Ar gyfer achosion yn ymwneud â materion llysoedd ynadon Castell-nedd, Abertawe neu Ddyfed, ffoniwch 01792 452900.

Ar gyfer materion llysoedd ynadon Powys a Gogledd Cymru, ffoniwch 01352 918000.

Materion Llys y Goron:

Os ywch ymholiad yn ymwneud â mater Llys y Goron ar gyfer ardaloedd Gwent, Caerdydd, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf neu Ben-y-bont, ffoniwch 02920 923779.

Ar gyfer achosion yn ymwneud â materion Llys y Goron Castell-nedd, Abertawe neu Ddyfed, ffoniwch 01792 452900.

Ar gyfer materion Llys y Goron Powys a Gogledd Cymru, ffoniwch 01352 918000.

Ar gyfer achosion sydd yng ngofal Uned Gwaith Achosion Cymhleth Cymru, ffoniwch 02920 803923.

Post

Pencadlys Ardal CPS Cymru/Wales
20fed Llawr, Capital Tower
Heol y Brodyr Llwydion
Caerdydd
CF10 3PL

Ffoniwch: 02920 803800

Swyddfa Abertawe
3ydd Llawr
Gorsaf Heddlu Canol Abertawe
Grove Place
Abertawe
SA1 5AE

Ffoniwch: 01792 452900

Swyddfa'r Wyddgrug
Tŷ Glyndŵr (Uned 19)
Parc Busnes Yr Wyddgrug
Ffordd Wrecsam
Yr Wyddgrug
CH7 1XP

Ffoniwch: 01352 918000