Amddiffyn Digidol

Dilynwch y dolenni hyn i gael rhagor o wybodaeth am e-bost diogel CJSM, gan gynnwys sut i gofrestru ar gyfer cyfrif.

Tudalen hafan e-bost diogel CJSM

Manteision e-bost diogel

Cofrestru ar gyfer e-bost diogel

E-bost diogel – cwestiynau cyffredin

Adnoddau Digidol

Mae ein cynlluniau ar gyfer CPS digidol yn dibynnu ar gydweithredu'n agos â'n holl bartneriaid yn y system cyfiawnder troseddol.

O gofio hynny, rydym wedi dwyn ynghyd y wybodaeth a'r adnoddau a fydd, yn ein barn ni, o ddiddordeb i'n partneriaid yn y system cyfiawnder troseddol ledled Cymru.

Amddiffyn digidol - e-bost diogel

Yn y system cyfiawnder troseddol bresennol, sy'n seiliedig ar bapur, un o'r meysydd sy'n cynhyrchu'r mwyaf o bapur yw anfon a derbyn gwybodaeth rhwng timau erlyn ac amddiffyn.

Rydym o'r farn y bydd defnydd helaeth ar e-bost diogel yn mynd yn bell tuag at ostwng yr angen am y gwaith papur hwn ac fe fydd yn un o'r ffactorau pwysicaf yn ein gallu i lwyddo i gyflwyno ein gwasanaethau yn electronig.

O gofio hynny, rydym eisiau annog cyfreithwyr yr amddiffyniad ledled Cymru i gofrestru ar gyfer cyfrifon e-bost diogel CJSM.
Mae e-bost diogel CJSM yn ddewis saff ac effeithlon yn hytrach na defnyddio e-bost arferol, y ffacs a'r post.
Pan fydd negeseuon a dogfennau yn cael eu hanfon trwy e-bost diogel, bydd y wybodaeth yn y negeseuon a'r dogfennau hynny wedi'u hamgryptio, felly dim ond y sawl a ddylai dderbyn y neges fydd yn gallu ei darllen. O gymharu â hyn, mae'n bosib i bobl gipio negeseuon e-bost cyffredin a gall bron unrhyw un eu darllen.

Mae gwasanaeth e-bost diogel CJSM yn caniatu i bobl sy'n gweithio o fewn y system cyfiawnder troseddol anfon negeseuon e-bost sy'n cynnwys data cyfyngedig neu sensitif mewn ffordd ddiogel, gan ostwng yr angen am gopïau papur.
Gallwch ddod i wybod mwy am e-bost diogel CJSM trwy ddilyn y dolenni ar y dde.