Y Llys Apêl yn cynyddu’r ddedfryd am drosedd drylliau

29/09/2010

Yn y Llys Apêl yn Llundain yr wythnos hon fe gynyddwyd y dedfrydau a roddwyd am droseddau drylliau a gyflawnwyd gan David John Smith a Rhys Gethin.

Dedfrydwyd Smith a Gethin i dair blynedd a hanner dan glo yn Llys y Goron, Merthyr, ym mis Chwefror eleni am fod â dryll yn eu meddiant gan fwriadu achosi ofn trais, yn dilyn digwyddiad gyda gwn saethu ym mis Gorffennaf 2009. Bellach mae'r ddedfryd ar gyfer pob diffynnydd wedi'i dileu a dedfryd o garchar am bum mlynedd wedi'i rhoi yn ei lle. 

Fe daniwyd y gwn y tu allan i dŷ yn Nhonypandy mewn digwyddiad a oedd, yn ôl y Barnwr John Curran yn y treial gwreiddiol, yn debyg i saethu 'wrth yrru heibio'.

Dywedodd Catrin Evans, Uwch Erlynydd y Goron Rhanbarthol dros CPS De Cymru: "Mae hon yn drosedd ddifrifol dros ben ac fe wnaeth ein tîm erlyn weithio'n galed i sicrhau bod y diffynyddion yn cael eu collfarnu.  Ni allwch fynd â drylliau ar y strydoedd a'u defnyddio yn y fath fodd fel bod bywyd yn cael ei beryglu heb dderbyn cosb sylweddol yn y llysoedd.  Mae'r cynnydd yn y ddedfryd yn adlewyrchu difrifoldeb y drosedd."