Oes o garchar i John Mason, llofrudd Arberth

29/03/2012

Rhoddwyd dedfryd o garchar am oes i John Mason, gydag o leiaf 30 o flynyddoedd dan glo, ar ôl i reithgor yn Llys y Goron Abertawe ei gael yn euog o lofruddio Angelika Dries-Jenkins yn Arberth, Sir Benfro.

Clywodd y treial fod Mason wedi twyllo ei ffordd i gartref Ms Dries-Jenkins, cyn ei churo i farwolaeth. Dywedwyd mai arian oedd yr ysgogiad - gyda Mason ar fin priodi ac angen arian i dalu am hynny.

Wrth siarad y tu allan i'r llys ar ôl y ddedfryd, dywedodd Iwan Jenkins, Erlynydd Rhanbarthol y Goron, Gwasanaeth Erlyn y Goron Cymru:

"Roedd hwn yn drosedd erchyll a syfrdanodd y cymunedau lleol o amgylch Arberth a'r ardal ehangach. Mae'r cymunedau yma yn rhai diogel, agos; cymunedau y mae pobl leol yn haeddiannol falch i'w galw yn gartref.  Mewn ardaloedd fel hyn, gall effaith digwyddiad o'r maint hwn fod yn fwy amlwg nag mewn lleoedd eraill.

"Nid yw John Mason wedi cydnabod ei fod yn euog na chydnabod y trallod aruthrol y mae wedi'i achosi i deulu a ffrindiau Angelika Dries-Jenkins. Mae ei weithredoedd treisgar a'i ddiffyg parch at fywyd wedi arwain at golli aelod hawddgar a pharchus o gymuned Arberth.

"Hoffwn dalu teyrnged i'r ymchwiliad cyflym a thrylwyr gan Heddlu Dyfed Powys a oedd yn canolbwyntio ar John Mason fel y diffynnydd yn yr achos yn gyflym iawn.

"Hoffem ddiolch i bawb a gefnogodd yr ymchwiliad a'r erlyniad - yn enwedig y rhai a roddodd dystiolaeth yn y llys.
 
"Yn yr un modd, er y byddwn ni'n symud ymlaen at yr achos nesaf, bydd teulu a ffrindiau Angelika Dries-Jenkins yn parhau i alaru am flynyddoedd i ddod. Y cyfan y gallwn ni ei obeithio yw y bydd euogfarniad heddiw yn caniatu iddynt gymryd un cam bach ymlaen at ailadeiladu eu bywydau."