Mark Bridger euog o lofruddio April Jones

30/05/2013

Mae rheithgor yn Llys y Goron Yr Wyddgrug wedi dyfarnu bod Mark Bridger yn euog o lofruddio April Jones.

Dywedodd Ed Beltrami, Prif Erlynydd y Goron i Wasanaeth Erlyn y Goron Cymru:

"Rydym yn croesawu dyfarniad heddiw, sydd yn dod a phroses treial troseddol anodd ac heriol i ben.

"Byth ers ei gyfweliad cyntaf gyda'r Heddlu ym mis Hydref y llynedd, mae Mark Bridger wedi creu gwe o gelwyddau er mwyn ceisio pellhau ei hyn oddi wrth wir erchylltra y drosedd roedd wedi ei chyflawni. Mae wedi gwrthod cymryd cyfrifoldeb am yr hyn a wnaeth i April ac mae wedi gwneud popeth yn ei allu i guddio y gwir am ei weithredoedd.

"Er gwaethaf ei ymdrechion gorau i osgoi cyfiawnder, mae wedi cael ei ddwyn i gyfrif gan ymchwiliad hynod broffesiynol gan Heddlu Dyfed-Powys, ynghyd â gwaith caled a diwyd tîm yr erlyniad. Drwy weithio gyda'n gilydd, rydym wedi llwyddo i lwyr ddatgymalu fersiwn Bridger o ddigwyddiadau a dangos ei fod yn lofrudd treisgar ac oer-galon yn ogystal a chelwyddgi cyfrwys.

"Dymunwn gofnodi ein diolch i bawb a gefnogodd yr erlyniad yn yr achos hwn. Mae pawb sydd wedi darparu datganiad i'r heddlu neu roi tystiolaeth yn y llys wedi chwarae eu rhan yn y dyfarniad heddiw.

"Wrth galon yr achos hwn mae teulu April, sydd wedi dioddef - ac yn parhau i ddioddef profiad mwyaf echrydus.  Drwy gydol y broses treial troseddol, maent wedi ymddwyn yn hynod urddasol.

"Rydym yn gobeithio y bydd y dyfarniad heddiw o rywfaint o gymorth iddynt wrth iddynt barhau i geisio dygymod â cholli April."