Dedfrydu perchennog cartref gofal yng Ngogledd Cymru am droseddau rhyw difrifol

27/11/2014

Cafwyd perchennog a rheolwr 11 o gyn gartrefi plant yng Ngogledd Cymru yn euog o 33 o droseddau rhyw difrifol, yn dilyn treial yn Llys y Goron yr Wyddgrug.

Roedd John Allen, 73 oed, wedi gwadu 40 cyhuddiad o gam-drin rhywiol difrifol, ond fe'i cafwyd yn euog ar 33 cyhuddiad wedi achos o saith wythnos. Cafodd Allen ei ryddfarnu ar ddwy drosedd, tra bod y rheithgor wedi methu â dod i gytundeb ar bedwar arall. Cafodd un cyhuddiad amgen ei ollwng.

Cafodd Allen ei arestio yn rhan o ymchwiliad yr Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol i gyhuddiadau diweddar o gam-drin hanesyddol yn y system ofal yng Ngogledd Cymru. Digwyddodd y troseddau dros gyfnod o ddiwedd y 1960au hyd at ddechrau'r 1990au.

Meddai Ed Beltrami, Prif Erlynydd y Goron ar gyfer Gwasanaeth Erlyn y Goron Cymru:

"Mae John Allen yn gyfrifol am gyfres gywilyddus o gam-drin, a gyflawnwyd dros gyfnod o ddegawdau ac yn effeithio ar nifer fawr o ddioddefwyr.

"Fe dargedodd bobl ifanc bregus yn y ffordd fwyaf creulon a chraff. Fe ddefnyddiodd frawychu a thrais fel arfau a chymryd mantais o'i safle o bŵer a dylanwad.

"Diolch i ddewrder a dyfalbarhad nifer fawr o'i ddioddefwyr, mae wedi gorfod wynebu'r hyn a wnaeth mewn llys troseddol.

"Ni allwn ddadwneud y trallod a'r niwed a achoswyd i ddioddefwyr Allen a'r rhai sy'n agos iddynt, ond gobeithiwn y byddant yn ystyried euogfarnau heddiw fel carreg filltir bwysig arall yn eu hymdrechion i ddod i delerau â'r hyn a ddigwyddodd.

"Yn olaf, hoffwn bwysleisio fod Ymgyrch Pallial yn parhau. Mae'n allweddol nad yw unrhyw sylw cyhoeddus ar yr achos hwn yn tanseilio gwaith y timau ymchwilio ac erlyn."