Dedfrydu gang cyffuriau Gogledd Cymru i dros 130 mlynedd

01/03/2012

Mae gang o 23 o werthwyr cyffuriau oedd yn gyfrifol am gyflenwi cyffuriau Dosbarth A ar draws Gogledd Cymru wedi cael cyfanswm dedfrydau o dros 130 mlynedd dan glo yn Llys y Goron Caernarfon.

Mae'r dedfrydau yn nodi diwedd ar un o'r ymchwiliadau ac achosion erlyn mwyaf ym maes cyffuriau yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Roedd y 23 diffynnydd, a oedd i gyd wedi pledio'n euog mewn gwrandawiadau cynharach, yn rhan o gang oedd yn gysylltiedig â chyflenwi nifer o gyffuriau Dosbarth A gan gynnwys heroin a chocên. Yn ystod yr ymchwiliad, fe wnaeth yr heddlu gipio heroin a oedd yn werth tua £400,000 a chocên gwerth tua £40,000. 

Wrth siarad ar ôl cyhoeddi'r dedfrydau, dywedodd Suzanne Thomas, Uwch Erlynydd y Goron yn Uned Gwaith Achos Cymhleth CPS Cymru:

"Mae gangiau cyffuriau cyfundrefnol yn dod â thrallod i gymunedau ledled Cymru. Nid yn unig y mae eu gweithgareddau yn dinistrio bywydau, ond mae'n annog mathau eraill o droseddu hefyd. Rydym yn falch felly bod y grŵp arbennig hwn wedi dod gerbron eu gwell.

"Dyma un o'r achosion mwyaf yn gysylltiedig â chyffuriau rydym wedi delio ag ef yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac roedd hyd a lled y troseddu yn anferthol. Felly roedd yr ymchwiliad i'r troseddau hyn a'r erlyniad wedi hynny yn hynod gymhleth gan olygu gweithio mewn partneriaeth agos rhyngom ni a'r heddlu. Mae Heddlu Gogledd Cymru yn haeddu clod mawr am y ffordd ofalus a thrylwyr y gwnaethon nhw arwain yr ymchwiliad gwreiddiol i'r gang.

"Gobeithio y bydd y dedfrydau yn rhwystr i'r rhai sy'n credu y gallant ddifetha ein cymunedau trwy werthu cyffuriau anghyfreithlon. Mae'r neges yn glir - os byddwch chi'n parhau i werthu cyffuriau yna fe fyddwn ni'n gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau eich bod yn wynebu goblygiadau eich gweithredoedd."