Erthyglau cyfryngau perthnasol

Pum mlynedd o garchar i Ched Evans (BBC Cymru, 20 Ebrill 2012)

Ched Evans rape verdict: Drunk rape victims 'not responsible' (BBC, 20 April 2012)

Sheffield United striker Ched Evans found guilty of rape (Guardian, 20 April 2012)

Ched Evans found guilty of rape (Daily Post, 20 April 2012)

Sheffield United and Wales star Ched Evans jalied for five years for rape (Western Mail, 20 April 2012)

Dedfryd o bum mlynedd i Evans am dreisio yn y Rhyl

20/04/2012

Fe gafodd y pêl-droediwr Ched Evans ei garcharu am bum mlynedd ar ôl cael ei ganfod yn euog yn Llys y Goron Caernarfon o dreisio menyw mewn gwesty ger y Rhyl.

Fe wnaeth y rheithgor ryddfarnu ail chwaraewr, Clayton McDonald. Roedd y ddau chwaraewr wedi gwadu cyhuddiad o dreisio mewn Premier Inn ger y Rhyl, Sir Ddinbych.

Dywedodd Nita Dowell, Uwch Erlynydd y Goron dros Wasanaeth Erlyn y Goron yng Nghymru:

"Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron yn parchu rheithfarnau'r rheithgor mewn perthynas â'r ddau ddiffynnydd.

"Fe wnaeth Ched Evans gymryd mantais ar fenyw ifanc agored i niwed nad oedd mewn stad ffit i gydsynio i weithgarwch rhywiol. Fe wnaeth Evans hynny'n ymwybodol a chan ddiystyru ei lles corfforol ac emosiynol yn llwyr.

"Pan fydd rhywun yn agored i niwed oherwydd alcohol, myth yw meddwl bod y ddioddefwraig rywsut yn gyfrifol am gael ei threisio. Mae'r gyfraith yn glir; nid yw bod yn agored i niwed oherwydd diod neu gyffuriau yn golygu cydsyniad.

"Mae treisio yn drosedd niweidiol dros ben, ond gall hefyd fod yn un o'r troseddau sy'n cael ei gamddeall fwyaf ac un o'r mwyaf anodd i'w erlyn. Mewn partneriaeth â'r heddlu ac asiantaethau eraill, mae Gwasanaeth Erlyn y Goron yn gweithio'n galed i helpu i fynd i'r afael a chwalu'r mythau a'r stereoteipiau ynghylch treisio.

"Rydym eisiau i ddioddefwyr deimlo y gallant roi gwybod i'r heddlu am unrhyw drosedd, gan wybod yn hyderus y bydd eu cwyn yn cael ei hystyried o ddifrif ac y cânt eu trin gyda pharch."