Collfarnu dyn o Bowys ar ôl aildreial

20/09/2010

Cafodd Ben Roberts o Hawau, ger Llandrindod, ei gollfarnu o gyflawni gwir niwed corfforol ac ymosod yn rhywiol ar fachgen dan 13 mlwydd oed, mewn aildreial yn Llys y Goron Caerdydd yr wythnos hon.

Cafodd Mr Roberts ei gollfarnu'n wreiddiol o gyflawni'r troseddau yn Llys y Goron Merthyr ym mis Mawrth 2009. Penderfynodd y rheithgor iddo fod yn gyfrifol am nifer o niweidiau difrifol a heb esboniad, a ddioddefwyd gan blentyn ei bartner.

Ym mis Ebrill 2009, fe'i dedfrydwyd i chwe blynedd dan glo ond ar ôl hynny fe apeliodd yn erbyn ei gollfarniad ac ennill hawl i aildreial.

Ar ôl dedfryd yr aildreial dywedodd Kevin Challinor, Erlynydd y Goron Rhanbarthol dros CPS Dyfed Powys: 

"Mae achosion fel hyn, yn ôl eu natur, yn arbennig o sensitif a chymhleth. Fe fyddwn bob amser yn ceisio delio ag achosion yn gadarn ond yn deg gan seilio ein penderfyniadau ar y dystiolaeth sydd ar gael yn unig.

"Rydym bellach wedi cyflwyno achos yr erlyniad gerbron dau reithgor ac mae'r ddau wedi dod i'r casgliad, ar ôl archwilio'r dystiolaeth yn drylwyr, fod Mr Roberts yn euog o wir niwed corfforol ac ymosodiad rhywiol.

"Rydym yn sylweddoli bod hwn yn parhau i fod yn achos trawmatig i bawb sy'n gysylltiedig ag ef a'n gobaith yw y bydd penderfyniad y rheithgor o leiaf yn rhoi terfyn ar y cyfnod hwn o ansicrwydd."

Yn dilyn canlyniad yr aildreial, mae dedfryd Mr Roberts o chwe blynedd yn parhau'n ddigyfnewid.