Carl Mills euog o dair llofruddiaeth yn Cwmbran

18/07/2013

Carl Mills wedi ei gael yn euog o lofruddio tair cenhedlaeth o'r un teulu ac wedi cael ei garcharu am oes.

Dywedodd Nicola Rees, Uwch Erlynydd y Goron i Wasanaeth Erlyn y Goron Cymru:

"Roedd Carl Mills yn gyfrifol am gychwyn tân gyda chanlyniadau echrydus a trasig.

"Gwnaeth hynny gan wybod yn iawn pwy oedd yn y tŷ ar y pryd ac roedd y dystiolaeth o'i natur genfigennus a'i fryd ar rheoli eraill, yn dangos yn eglur beth oedd ei fwriad.

"Unwaith roedd y tân wedi cynnau, gwnaeth cymdogion a chyfeillion Kim, Kayleigh a Kimberley Buckley eu gorau i geisio eu helpu. 

"Mewn cyferbyniad llwyr, dangosodd Mills ddiffyg ystyriaeth ac agwedd hollol dideimlad am les y rhai oedd wedi eu dal yn y tŷ. Oherwydd ei ymddygiad amheus tra yn y lleoliad cafodd ei arestio yn fuan gan Heddlu Gwent ac o ganlyniad i'w ymchwiliad trylwyr wedyn, rydym wedi llwyddo i adeiladu achos gryf ar rhan yr erlyniad.

"Er ei amharodrwydd i dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am ei weithredoedd, mae Mills heddiw wedi ei orfodi i wynebu yr hyn y gwnaeth. Er ein bod yn croesawu'r dyfarniad heddiw, mae'n rhaid i ni gydnabod nad yw hyn am ddychwelyd Kim, Kayleigh na Kimberley. Nid yw chwaith yn lleddfu'r boen a'r dioddefaint i'r rhai sydd yn agos atynt. Rydym yn meddwl amdanynt."