Carcharu gwr o Fae Colwyn am dreisio ac ymosodiad anweddus hanesyddol

28/11/2014

Mae gwr 74 oed o Fae Colwyn wedi ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caernarfon am gyfres o achosion hanesyddol o drais ac ymosodiadau anweddus.

Dedfrydwyd John Joseph Linegar i 16 mlynedd o garchar. Bydd hefyd ar y Gofrestr Troseddwyr Rhywiol am oes.

Meddai Iwan Jenkins, Pennaeth Uned Trais a Throseddau Rhyw Difrifol CPS Cymru:

"Roedd y gamdriniaeth a gyflawnwyd gan John Linegar dros gyfnod parhaus yn resynus a dychrynllyd -  ac mae'n gwbl briodol ei fod wedi gorfod ateb dros ei weithredoedd mewn llys troseddol.

"Rwy'n cymeradwyo dewrder y rhai a ddaeth ymlaen i adrodd yr hyn oedd wedi digwydd. Eu tystiolaeth hwy sydd wedi arwain at ddedfrydu Linegar am y troseddau dideimlad ac afiach hyn.

"Rwy'n gobeithio bod yr achos hwn yn anfon neges glir bod pawb ohonom yn y system gyfiawnder droseddol yn ymroddedig i sicrhau bod troseddwyr difrifol fel Linegar yn cael eu dwyn i gyfiawnder. Waeth pryd y cyflawnwyd y drosedd, byddwn yn ceisio dod ag achosion i'r llys ble mae tystiolaeth i'w cefnogi."