Carcharu gang twyll morgeisi Abertawe

18/12/2014

Mae pedwar o bobl oedd ynghlwm â thwyll morgeisi gwerth dros £5miliwn wedi eu dedfrydu yn Llys y Goron Abertawe.

Carcharwyd Ben Pickering am chweblynedd, Mark Cainen am wyth mlynedd, Paul John am dair blynedd a phedwar misac Emma Davey am 12 mis, wedi ei hatal am ddwy flynedd.

 

Cafwyd y pedwar yn euog o gynllwynio idwyllo.

 

Clywodd y llys i Pickering a Cainenwneud ceisiadau twyllodrus am forgeisi i brynu nifer o eiddo o amgylch Abertawea Sir Gâr dros gyfnod o wyth mlynedd. Cynorthwyodd John i brosesu'r ceisiadautrwy ei rôl fel cynghorydd ariannol. Fe gynorthwyodd Davey, oedd yn werthwrtai.

 

Meddai CatrinEvans, Pennaeth Uned Gwaith Achos Cymhleth Gwasanaeth Erlyn y Goron Cymru:

 

"Roedd ypedwar diffynnydd yma yn cyflawni twyll ariannol hynod eofn, systematig ac arraddfa fawr iawn, dros gyfnod parhaus.

 

"Roedd graddfaa chymhlethdod eu hanonestrwydd yn sylweddol.  Defnyddiodd dau ddiffynnyddamrywiaeth o enwau a defnyddio eu cwmnïau eu hunain i hwyluso'r twyll. Ffugiwydnifer o ddogfennau er mwyn creu gwe o dwyll.

 

"Feddinistriwyd gweithgareddau'r grŵp gan waith trylwyr a phroffesiynol ganymchwilwyr ariannol arbenigol, yn gweithio ochr yn ochr â chyfreithwyr gwaithachos cymhleth arbenigol. Gyda'i gilydd, fe wnaethant gwblhau achos yr erlyniadyn erbyn Mark Cainen, Paul John, Emma Davey a Ben Pickering. Mae'r pedwar nawrwedi cael eu dal yn atebol am eu gweithgareddau."