Carcharu diddanwr plant o Ogledd Cymru

29/01/2015

Mae gwr o Gonwy a blediodd yn euog i 20 cyhuddiad yn cynnwys creu, meddiannu ar a dosbarthu delweddau anweddus o blant; meddiant o ddelweddau eithafol a chyflenwi cyffur Dosbarth A wedi ei ddedfrydu i ddwy flynedd o garchar.

Roedd gofyniad hefyd i Mark Whincup, diddanwr plant adnabyddus yn yr ardal, i aros ar y gofrestr troseddwyr rhyw am 10 mlynedd.
Meddai Gareth Preston, Uwch Erlynydd y Goron ar gyfer Gwasanaeth Erlyn y Goron Cymru:

"Mae Mark Whincup wedi ei ddedfrydu am droseddau y byddai'r mwyafrif helaeth o bobl yn eu cael yn gwbl annerbyniol. Mae'n briodol ei fod wedi ei ddal yn atebol yn y llys am ei weithredoedd.

"Fel diddanwr plant, roedd Whincup yn gwbl ymwybodol o'r materion yn ymwneud â diogelu ac amddiffyn plant a phobl ifanc, felly mae ei droseddau yn cynrychioli tor ymddiriedaeth arbennig o annymunol.

"Er nad ydym yn credu fod y deunydd anweddus a ganfuwyd ym meddiant Whincup yn ymwneud â'i waith yng Ngogledd Cymru, mae'r delweddau hyn yn cynrychioli camfanteisio rhywiol ar blant ifanc a bregus iawn yn aml. Maent yn cynrychioli plant go iawn a dioddefwyr cam-drin go iawn. Mae unigolion sydd â delweddau o'r fath yn eu meddiant, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, yn cefnogi parhad y gamdriniaeth hon.

"Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron yn ymroddedig i sicrhau bod y rhai sy'n ceisio camfanteisio ar blant fel hyn yn cael eu dwyn i gyfiawnder."