Datganiadau gan Ddioddefwyr

Datganiadau gan DdioddefwyrMae unrhyw un sydd wedi dioddef trosedd ac wedi rhoi datganiad i'r heddlu, yn cael cyfle i baratoi Datganiad Personol gan Ddioddefwr.

Datganiad wedi'i ysgrifennu yw Datganiad Personol gan Ddioddefwr, ac mae'n ddewisol. Mae'n gyfle i ddioddefwyr trosedd ddweud sut mae'r profiad wedi effeithio arnyn nhw; boed hynny'n gorfforol, emosiynol neu ariannol. Er enghraifft, efallai y bydd dioddefwr yn dymuno sôn am ofn cael eu brawychu, pryderon am fechniaeth a nodi a hoffent gael cymorth gan asiantaeth gefnogi.

Fe all Datganiadau Personol gan Ddioddefwyr roi gwybodaeth sy'n ychwanegol at yr hyn sydd mewn datganiadau i'r heddlu. Maent yn mynd yn rhan o bapurau'r achos a bydd yr heddlu, cyfreithyddion yr amddiffyniad, ynadon a barnwyr yn y llys yn eu gweld.

Byddwn yn rhoi ystyriaeth i Ddatganiadau Personol gan Ddioddefwyr wrth wneud penderfyniadau ynghylch yr achos a byddwn yn sicrhau, ble bydd yn briodol, bod y llys yn ymwybodol o gynnwys y datganiad er mwyn gallu rhoi ystyriaeth i hynny, er enghraifft, wrth ddedfrydu.

Trwy ddatblygu Unedau Gofal Tystion lleol, rydym yn helpu i sicrhau bod 100% o ddioddefwyr yn cael cyfle erbyn hyn i wneud datganiad os ydynt yn dymuno.