Cysylltwch â Ni

Os oes gennych ymholiad am ein gwaith ymgysylltu â’r gymuned yng Nghymru, cysylltwch â:

Kim-Ann Williamson (ardaloedd Gwent a De Cymru), yn -

KimAnn.Williamson@cps.gsi.gov.uk

neu

Judith Edwards (ardaloedd Dyfed Powys a Gogledd Cymru), yn –

Judith.Edwards@cps.gsi.gov.uk


Sylwch fod y cyfeiriadau e-bost hyn ar gyfer gwybodaeth am waith y CPS yn unig. Nid ydym yn rhoi cyngor cyfreithiol ac ni allwn ddechrau gohebu trwy e-bost ynghylch achosion unigol.

Os oes gennych sylw neu gwyn, defnyddiwch y ddolen ar y chwith.

Panel Craffu a Chynnwys Lleol

 

Mae'r dudalen hôn wrthi'n cael ei chyfieithu. Bydd y testun Cymraeg yn cael eu hychwanegu yn fuan.

 

LSIP Gogledd CymruLocal Scrutiny and Involvement Panels (LSIPs) are a key mechanism by which we engage with local communities and their representatives. In particular, those communities with protected characteristics in relation to age, disability, gender, gender reassignment, pregnancy and maternity, religion, belief, race or sexuality.

There are four LSIPs within Wales; one covering each of the four police force areas within Wales.  The Panels aim to:

  • Ensure that CPS Cymru-Wales considers the views of communities in order to identify local concerns
  • Undertake scrutiny of Hate Crime, Violence Against Women and cases of local interest to improve local performance and support victims and witnesses effectively
  • Undertake consultation with local communities on strategies and plans with specific reference to improving policy, casework, employment and training; and
  • Assist CPS Cymru-Wales in ensuring the effective delivery of our Core Quality Standards and demonstrating compliance with the Equality Act 2010.


You can find out more about the work of the panels by contacting:

Judith Edwards (North Wales and Dyfed Powys)
Telephone: 01978 346057
Email: Judith.edwards@cps.gsi.gov.uk

Or

Kim Ann Williamson (South Wales and Gwent)
Telephone: 02920 803904
Email: KimAnn.Williamson@cps.gsi.gov.uk